Рб количество контрольных работ в начальной школе: Количество и объем контрольных, учебных работ

Количество и объем контрольных, учебных работ

Колькасць і аб’ём кантрольных, навучальных работ па прадметах на І-ІІІ ступенях адукацыі

 

Дадатак 2

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

Колькасць і аб’ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

2

45–50 слоў

1

55–60 слоў

1

65–70 слоў

1

75–80 слоў

1

85–90 слоў

Сачыненне

1

1

1

1

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

1

40–45 слоў

1

40–45 слоў

1

50–55 слоў

1

60–65 слоў

1

70–75 слоў

Сачыненне

1

 

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Пераказ

1

40-45

слоў

1

50–55 слоў

1

60–65 слоў

1

70–75 слоў

Сачыненне

1

 

 

      Дадатак 3

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Колькасць кантрольных работ на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі, іх віды і аб’ём

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў

1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

45-50 слоў

1

65-70 слоў

Кантрольны дыктант з граматыч-ным заданнем

1

45-50 слоў

1

65-70 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

7 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольнае спісванне

1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант

1

25-30 слоў

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з граматыч-ным заданнем

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

5 слоў

1

6 слоў

1

6 слоў

1

8 слоў

1

8 слоў

1

10 слоў

 

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў

1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з граматыч-ным заданнем

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

6 слоў

1

8 слоў

1

8 слоў

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

 Вучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Праверка навыку чытання

1

1

1

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Праверка навыку чытання

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

 

Вучэбны прадмет ”Літаратура нацыянальнай меншасці“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Праверка навыку чытання

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

 

Вучэбны прадмет ”Матэматыка“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

I паў- годдзе

II паў- годдзе

Кантрольная работа

1

2

2

2

2

2

2

Праверка навыкаў вуснага лічэння

1

1

1

1

1

1

1

                                

Дадатак 4

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Колькасць кантрольных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/

павыш.)

ХІ

(базавы/

павыш.)

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“  

Дыктанты

3

3

3

3

3

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

 2*

2

2/2

2/2

Тэставая работа

1

1

1/2

1/2

Сачыненні

 

 

 

 

 

0/2

0/2

Вучэбны прадмет ”Беларуская лiтаратура“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Дыктанты

3

3

3

3

3

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

  2*

2

2/2

2/2

Тэставая работа

1

1

1/2

1/2

Сачыненні

 

 

 

 

 

0/2

0/2

Вучэбны прадмет ”Русская литература“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

 

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Дыктанты

3

3

3

3

3

2

2

Пераказы

2

2

2

2

2

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/

павыш.)

ХІ

(базавы/

павыш.)

Матэматыка

6

6

6

8

8

6/8

6/8

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

3

4

4

4/6

4/6

Біялогія

1

2

2

2

2

2

Інфарматыка

1

1

1

1

1

1

Астраномія

2

* У VІІІ класе выконваецца кантрольны пераказ з дадатковым заданнем.

 

Дадатак 5

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Аб’ём тэкстаў кантрольных работ (дыктант, пераказ), аб’ём слоўнікавага дыктанта, кантрольнага сачынення на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Клас

Аб’ём тэкстаў кантрольнага дыктанта*

Аб’ём слоўнікавага дыктанта

V

85–90 слоў

12–15 слоў

90–100 слоў

15–20 слоў

VІІ

100–110 слоў

20–25 слоў

VІІІ

110–125 слоў

25–30 слоў

ІХ

125–145 слоў

30–35 слоў

Х

145–170 слоў

35–40 слоў

ХІ

170–200 слоў

40–45 слоў

 

 

 

Клас

Аб’ём тэкстаў для пераказаў

V

80–100 слоў

100–120 слоў

VІІ

120–180 слоў

VІІІ

180–240 слоў

ІХ

240–340 слоў

Х

340–450 слоў

ХІ

450–600 слоў

 

Клас

Аб’ём сачыненняў

V

0,5–1 старонка

1–1,5 старонкі

VІІ

1–1,5 старонкі

VІІІ

1,5–2 старонкі

ІХ

2–3 старонкі

Х

3–4 старонкі

ХІ

да 5 старонак

 

 

Санітарныя нормы і правілы «Патрабаванні для устаноў агульнай сярэдняй адукацыі».

 

ГЛАВА 7 ПАТРАБАВАННІ ДА АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

 

 1. Кантрольныя работы ва ўстановах адукацыі павінны праводзіцца ў адпаведнасці з графікам, зацверджаным кіраўніком установы адукацыі, не больш чым па аднаму вучэбнаму прадмету ў дзень у адным класе. Правядзенне кантрольных работ у панядзелак, пятніцу і на апошніх вучэбных занятках забараняецца.

 

* Пры наяўнасці дадатковых заданняў (не больш за 5) колькасць слоў у тэксце можа быць скарочана на 10 –20 слоў.

 

 

Точно разрешили контрольные в понедельник? – eSchool.by

На днях многие издания опубликовали новость о том, что в школах  разрешили проводить контрольные работы в понедельник, ссылаясь  на разъяснения Минздрава по вопросу санитарно-эпидемиологических требований. Но так ли это?

 

В пресс-релизе сказано, что в части образовательного процесса и воспитания:

Скриншот новости на портале tut.by

оптимизированы требования к расписанию и режиму учебных занятий в учреждениях общего среднего образования (исключено требование о чередовании трудных и легких учебных предметов, разрешено проведение контрольных работ в понедельник, сдвоение уроков по физической культуре для обучающихся старше 18 лет, сокращена продолжительность пересменки, допущено проведение факультативных уроков перед началом учебных занятий, если данные начинаются в 9.00 и другое)

То есть Минздрав не возражает против проведения контрольных работ в понедельник. А что по этому поводу думает Министерство образования?

Посмотрим ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об организации в 2019/2020 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования», размещенное на национальном образовательном портале:

Ну что, контрольные разрешены в понедельник? Так кто кому что разрешил? Минздрав учителям? А Минобр что? Я понимаю, что СМИ могут не разбираться во всех тонкостях организации образовательного процесса в школе, но почему тогда молчит Министерство образования? Почему не меняется ИМП? 

PS На всякий случай я записал экранное видео, чтобы было как доказать, что на 1 сентября 2019 года контрольные работы все еще запрещены в понедельник.

 

Статья о количестве контрольных работ в начальных классах

Количество контрольных работ

в начальной школе

1

2

1

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

контрольное списывание

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

творческие работы: изложение/сочинение

2/1

1/2

2/2

2/3

2/2

2/2

3/3

3/2

2/2

3/2

3/2

3/2

контрольное изложение

1

1

1

1

контрольный словарный диктант

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математика

контрольная работа

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

контрольный устный счёт

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

контрольный математический диктант

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

Чтение

Норма чтения в минуту

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

Слоговое чтение

20-30

слов

35-40 слов

45-55

слов

60-65 слов

70-80

слов

85-90 слов

95 слов

и выше

История

1

Окружающий мир

1

Примечание:

В 1 четверти 2, 3, 4 классах по русскому и математике одна из двух контрольных работ – работа по проверке сохранности знаний, которая проводится в первую неделю сентября.

Количество контрольных работ в начальной школе — Студопедия.Нет

Предметы

Классы

 

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

  1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч.
Русский язык

 

 

 

 

контр. работ - - - 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
контр. спис. - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1
творческ. работ, и/с - - - - 2/1 1/2 2/2 2/3 2/2 2/2 3/3 3/2 2/2 3/2 3/2 3/2
контр. излож. - -     - - - 1 - - - 1 - - 1 1
Математика

 

 

 

 

контр. работ - - - 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
Чтение

 

 

 

 

Норма чтения в минуту

1 полугодие

   2 полугодие

1 полугодие

  2 полугодие

1 полугодие

   2 полугодие

1 полугодие

   2 полугодие

Слоговое чтение

 

                  25

            и выше                                  

           слов

 30-35 слов

 

             45-50

              слов

55-60 слов

 

             70-75

              слов

75-80 слов

 

              90-95           

           слов

История

- - - 1
Природоведение

- - - 1

Критерии оценки текущих и итоговых проверочных работ

Типа списывания.

 

Оценки

Допустимое количество оценок

Во II классе В III классе В IV классе
1 2 3 4
«5» Нет ошибок. Допускается один недочёт графического характера. Нет ошибок Нет ошибок
«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление
«3» 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление
«2» 4 ошибки и 1-2 исправление 3 ошибки и 1-2 исправления 3 ошибки и 1-2 исправления

 

Примерное количество творческих работ

 

 

Классы

Изложение

 

Сочинение

Четверти

I II III

IV

I II III IV
I - - -

- - - -
II 2 1 2

2

1 2 2 3
III 2 2 3

3

2 2 3 2
IV 2 3 3

3

2 2 2 2
          

Словарные диктанты (проводятся 1 раз в 2 недели)

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Количество слов в диктанте 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов
Критерии оценки словар­ных диктантов

«5»- без ошибок «4» — 1 ошибка, 1 исправление «3»-2 ошибки, 1 исправление «2» — 3-5 ошибок

Объём текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше объёма текстов диктантов.

Примерный объём сочине­ний в III- IV классах — от 0,5 до 1 страницы; это примерно 9-10 предложений (50-60) слов в III классе и 11-12 предложений (70-80 слов) в IV классе.

Во II-III классах выводится одна общая отметка. В IV классе работа по развитию речи оценивается двумя отметками: одна — за содержание, вторая — за грамотность. Кри­терии оценки такие же, как и при оценке диктанта.

Критерии оценки по чтению во II-IV классах.

В I классе в конце года дети должны читать 25—30 слов в мину­ту при слоговом, плавном, правильном чтении. В I классе исполь­зуется только устная оценка результатов.

 

Отметки Класс

«5»

«4»

«3»

«2»

    I полу­годие II полу­годие 1 полу­годие 11 полу­годие I полу­годие II полу­годие I полу­годие 11 полу­годие
2 Не ме­нее 35 слов Не ме­нее 50 слов Не ме­нее 30 слов Не ме­нее 45 слов Не ме­нее 25 слов Не ме­нее 40 слов Не ме­нее 20 слов Не ме­нее 30 слов
3 Не ме­нее 60 слов Не ме­нее 75 слов Не ме­нее 55 слов Не ме­нее 70 слов Не ме­нее 50 слов Не менее 65 слов До 35 слов До 50 слов
4 Не ме­нее 80 слов Не ме­нее 95 слов Не ме­нее 75 слов Не ме­нее 90 слов Не ме­нее 70 слов Не ме­нее 85 слов До 60 слов До 75 слов

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее:

— во втором классе- 1/4 страницы;

— в третьем классе- 1/3 страницы;

— в четвёртом классе — 1/2 страницы учебной книги для чтения.

 

ПОЛОЖЕНИЕ о дневниках учащихся

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

1.1. Дневник — основной школьный документ учащегося, подтверждающий принадлежность последнего к данному образовательному учреждению.

1.2.  Дневник является официальным школьным документом. Существуют определенные требования к его ведению. Обязательное наличие дневников требуется с 1-го класса.

 

1.3. Основное назначение дневника — информирование родителей и учащихся о:

• составе школьной администрации;

• педагогах, преподающих в классе;

• расписании звонков и уроков;

• расписании занятий кружков, секций;

• заданиях на дом;

• текущей и итоговой успеваемости учащихся;

• пропущенных учебных занятиях и опозданиях;

• замечаниях и благодарностях.

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА

2.1. Ведение дневника должно быть чётким, аккуратным, своевременным, грамотным. Заполняется дневник самим учеником

2.2. Первые страницы дневника (Ф.И.О. ученика, список преподавателей, расписание на I четверть, кружки, дополнительные занятия и консультации) заполняются в течение первых двух недель, т.е. до 15.09.

2.3. Ученик ежедневно записывает домашнее задание в графы того дня, на который оно задано, в период школьных каникул — план внеклассных и внешкольных мероприятий.

2.4. Учащиеся предъявляют дневник по первому требованию учителей и классного руководителя.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ПО

РАБОТЕ С ДНЕВНИКАМИ

3.1. Учитель-предметник, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в классный журнал и одновременно вписывает её в дневник учащегося, заверяя её своей подписью.

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РАБОТЕ

С ДНЕВНИКАМИ:

4.1. Классный руководитель обязан регулярно, 1 раз в неделю, проверять дневники.

4.2. Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех оценок, полученных учащимися в течение недели. В случае необходимости вписывает отсутствующие оценки, подтверждая их своей подписью.

4.3. В конце дневника выставляются итоговые сведения об успеваемости.

4.4. Классный руководитель должен строго следить за обратной связью со стороны родителей.

4.5. По окончанию четверти классный руководитель с учащимися выставляет общее количество пропущенных уроков и опозданий за четверть в сводную ведомость дневника, подтверждая их своей подписью.

4.6. На первой неделе после каникул классный руководитель должен проверить наличие подписи родителей под четвертными оценками.

4.7. Записи в дневнике ведутся ручкой синего цвета.

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

5.1. Родители еженедельно просматривают и подписывают дневник.

5.2. 1 раз в четверть родители подписывают сводную ведомость в конце дневника.

 

Методическая разработка на тему: Контроль за выполнение практической части программы. Нормы проведения контрольных и проверочных работ в 1-4 классах

Русский язык

нет

Диктанты -7 (1,2,2,2)

Контрольное списывание-4

(1,1,1,1)

Тематическая работа -1

Диктанты -9

(1,3,2,3)

Контрольное списывание-2

Контрольное изложение -1

Диктанты -8 (2,2,2,2)

Контрольное списывание-1

Контрольное изложение -1

Контрольное сочинение-1

Тематическая работа -2

Объем диктанта и списывания

15-17 слов

1 четверть

25-30 слов

2 четверть

30-35 слов

3 четверть

35-45 слов

4 четверть

40-45 слов

1 четверть

45-50 слов

2 четверть

50-55 слов

3 четверть

50-55 слов

4 четверть

55-60  слов

1 четверть

60-65 слов

2 четверть

65-70 слов

3 четверть

70-75 слов

4 четверть

75-85  слов

Объем словарных диктантов

8-10 слов

10-12 слов

12-15 слов

(до 20 слов)

Чистописание

(8-10 мин.)

Образец прописывает учитель. Оценка за ведение тетради проставляется 1 раз в месяц.

2 класс – не менее 2 строчек

3-4 классы – не менее 3 строчек

Объем прочитанного на оценку

2 класс

¼ страницы

3 класс

1/3  страницы

4 класс

½  страницы

Контрольный устный счет

2 класс

7 (2,3,2)

3 класс

9 (2,2,3,2)

 или один раз в месяц

4 класс

9 (2,2,3,2)

 или один раз в месяц

Учебная программа в начальной школе

Информация

Под образованием Закон 1998 года, министр образования и профессиональной подготовки может устанавливать учебную программу. для признанных школ. Национальный совет по учебной программе и оценке является статутный орган, в функции которого входит консультирование министра образования и Навыки в вопросах, связанных с учебной программой дошкольного образования, начальной и средней школы, а также процедуры оценки, используемые в школы и экзамены по предметам, входящим в учебную программу.Эта включает в себя предлагаемые предметы, программу по каждому предмету и будут предложены рекомендации и консультации.

В соответствии с Законом об образовании 1998 года министр:

 • Необходимо учитывать желательность помощи школам в предоставлении другие вопросы, которые Правление считает уместными
 • Необходимо учитывать этос школы
 • Может давать указания школам, чтобы гарантировать, что предметы и программы соответствуют и соответствуют образовательным и профессиональным потребностям те школы
 • Должен гарантировать, что количество учебного времени, отведенного на учебную программу предметов достаточно для разумного обучения предметам, которые относятся к этосу школы
 • Запрещается принуждать учеников посещать занятия по любому предмету, который противоречит с убеждениями родителей.

Содержание учебной программы

В национальных школах введена пересмотренная учебная программа начальной школы. в 1999 году. Он состоит из 6 областей учебной программы, которые делятся на 11 предметы. Это:

Есть указания относительно времени, которое нужно выделить на каждую учебную программу. области.

Цели учебной программы

Цели учебной программы — обеспечить всем детям возможности обучения, которые признают и отмечают их уникальность, развивают весь их потенциал.Основное внимание уделяется ребенку как ученику, а также использованию Разнообразие методик обучения — важная черта учебной программы.

В учебной программе подчеркивается необходимость уделять больше внимания учащихся с особыми образовательными потребностями и подчеркивает важность достижение функциональной грамотности и счета. Это также обращает внимание на потребности одаренных детей.

Департамент образования и профессиональной подготовки часто дает ответы на задавал вопросы об учебной программе в начальной школе.

Оценка

По статье 22 Закона об образовании школы обязаны «регулярно оценивать учащихся. и периодически отчитываться о результатах аттестации учащимся и их родители «. В целом обучение и успеваемость детей регулярно оцениваются в начальной школе с использованием различных тестов и других методов. Циркуляр 0138/2006 В разделе «Поддержка оценивания в начальной школе» говорится, как оценивать выполненный. С 2007 года все ирландские начальные школы должны вводить стандартизированные тесты по английскому языку и математике для своих учеников дважды в течение начальной школы количество школьных лет:

 • В конце первого или в начале второго класса и
 • В конце четвертого класса или в начале пятого класса.

Национальный совет по учебной программе и оценке опубликовал оценку в Учебная программа начальной школы: Руководство для школ (pdf). Он также опубликованы пояснительные буклеты для родителей о стандартизированных тестах.

Структура учебной программы

Национальный совет по учебной программе и оценке (NCCA) предоставляет родителям информацию, которая дает краткое описание широкого содержания и акцентов учебной программы, так как а также советы о том, как родители могут поддержать преподавание и обучение дома и в школа.

Поддержка учебной программы начальной школы

Национальный совет по учебным программам и Оценка

Национальный совет по Учебный план и аттестация был учрежден в качестве официального органа в июле 2001 года. Его функция — консультировать министра образования и профессиональной подготовки по вопросам. касающейся учебной программы дошкольного образования, начальной и средней школы, а также процедуры оценки, используемые в школах и экзамены по предметам, входящим в учебную программу.Это включает предлагаемые предметы, учебный план по каждому предмету, руководство и предоставление консультационных услуг.

Услуги профессионального развития

Служба профессионального развития для Учителя (PDST) в начальных школах включают и развивают работу бывшая Программа поддержки начальной учебной программы (PCSP) и развитие школы Поддержка планирования (SDPS). Консультанты PPDS работают со школами, поддерживающими индивидуальные учителя, группы учителей и целые коллективы при выполнении первичного школьной программы и планирования организации и развития.

Планирование развития школы

Планирование является обязательным требованием для школ согласно разделу 21 Закона об образовании 1998 года. В каждой школе должна быть школа план и советы директоров несут ответственность за обеспечение того, чтобы план готовится, пересматривается и регулярно обновляется. Школьный план касается учебный план и с организацией всех ресурсов школы, включая персонал, помещения, помещения, оборудование, время и финансы. Это также включает политику школы по ряду административных и организационных вопросы и, при необходимости, школьные стратегии по реализации официальные инструкции и правила.Информация о развитии школы планирование в начальных школах можно получить от Primary Professional Служба разработки — см. «Где подать заявку» ниже.

.

Список предметов начальной школы и схема работы в Нигерии »Servantboy

Информация в этой статье предназначена для родителей и руководства, которые заинтересованы в знании преподаваемых предметов и схемы работы в нигерийских детских садах и начальных школах.

Важно отметить, что предметы в каждой начальной школе Нигерии различаются. Однако я собираюсь упомянуть основные предметы, общие для всех детских и начальных школ.

Для ясности, схема работы — это руководство по содержанию преподавания и структура обучения в классе и мероприятий для эффективного преподавания.

Схема работы детского сада в Нигерии

Ниже приведены примеры стандартной учебной программы для начальных школ в Нигерии.

В детском саду есть 3 отделения, а именно:

 • Ясли (возраст 6 недель)
 • Игровая группа или малыш (возраст 18 месяцев)
 • Дошкольное учреждение / детский сад (возраст 3 — 5)

Рекомендуется: Как подготовить вашего ребенка к экзамену в частную школу и Национальному общему входу

В раздел детского сада входят следующие предметы:

 • Номерная работа
 • Письменная работа (фонический метод)
 • Социальные привычки
 • Здоровые привычки
 • Научные и Рефлексивное мышление
 • Письмо / шаблоны
 • Библейские знания
 • Творчество
 • Рифмы / песни
 • Компьютер
 • Физические упражнения
 • Рассказывание историй

Нигерийские предметы для начальной школы

Список в начальной части :

 • Английский язык
 • Устное мышление
 • Правописание
 • Математика
 • Количественное мышление
 • Элементарные науки
 • Социальные науки
 • Профессиональные навыки
 • Медицинское образование
 • Библейские знания
 • Языки
 • Творчество
 • Компьютер
 • Сельское хозяйство
 • Домашнее хозяйство
 • Гражданское право
 • Музыка
 • Моральное обучение
 • Почерк

Из вышеперечисленных предметов количественное мышление, словесное мышление, математика и английский язык очень важны для учеников начальной школы 5.

Причина в том, что именно по этим четырем предметам они будут сданы (общий вступительный экзамен), прежде чем им будет предложено поступление в любую среднюю школу в Нигерии.

.
Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *