Контрольные работы по украинскому языку 8 класс: Контрольные работы по украинскому языку (8 класс)

Тестова контрольна робота з української мови 8 клас

8 клас

Контрольна робота

Словосполучення і речення

1 варіант

1.Укажіть рядок, у якому сполучення слів є словосполученнями:
а) захоплююся літературою, малювати фарбами, книги і зошити, добре відомий;
б) улюблне заняття, свіжі овочі, попри негаразди, він допоміг;
в) нехай слухає, утричі вищий, підметена підлога, згадати про зустріч;
г) зелена трава, запропонувати співпрацю, влучно підмітити, учнівський зошит;
2. Завершіть подане твердження.
Поширеним(складним)  словосполученням називається…
а) поєднання незалежних одне від одного слів за допомогою сполучників;
б) поєднання повнозначних частин мови і неповнозначних;
в) поєднання більше двох повнозначних слів;
3.Завершіть подане твердження.
Прислівниковим  називається словосполучення, в якому…
а) залежне слово є іменником;

б) головне слово є дієприкметником;
в) головне слово є іменною частиною мови;
г) головне слово є прислівником.
4. Визначте рядок, у якому всі словосполучення відносяться до одного типу зв’язку між головним і залежним словом(узгодження, керування чи прилягання):
а) виконати завдання, широкий степ, спати допізна, уважний учень;
б) сидіти за столом, облік активів, перший у ряду, кришталева ваза;
в) подякувати за привітання, погодити разом, викуваний із чавуну, діставши з полиці;
г) клацати зубами, розкішне волосся, масивне підґрунтя, одягатися швидко;
5. Укажіть рядок, в якому всі словосполучення є дієслівними:
а) наказ відступати, приготуватися до від’їзду, надрукувати статтю, повернутися вчасно;
б) приємно згадати, виконати вчасно, подякувавши матері, надіслано поштою;
в) запропонувавши допомогу, прагнучи визнання, бажання допомогти, античний вислів;
г) почервонілий від морозу, заходитися прибирати, визнати справедливим, блідий від жаху;
6. Визначте рядок, в якому всі словосполучення побудовані правильно:
а) цікаві заходи, завдання з біології, ходити  лісом, опанувати мову;
б) по вашому проханню, пропустити через хворобу, дякувати вам, піти за лікарем;
в) говорити на українській мові, відкрити вікно, підписка газет, здати екзамени;
г) приймати участь, відповісти вірно, слідуючий раз, записати адрес;
7. Простим є речення:

а)Золотожари літня ніч губила, і матіола мліла запашна;

б) Зігрій мене, бо осінь за вікном про себе тихим сумом сповістила;

в)То все було в весняній круговерті, у юності щасливому гнізді;

г) А вже весна, і знову серця щем, і знов надія мертва оживає.

8.Спонукальним є речення:

а) Червоне сонце закотилося в імлу й пірнуло за обрій;

б) Снігопади припинилися, і над селом розпогодилося;

в) Живе полум’я жагуче здійнялося вгору й засичало;

г) Нехай добро заглядає у кожен дім і сіє своє золоте добро.

9. Укажи словосполучення:

а) будемо співати;

б) крізь двері;

в) минають дні;

г)літній відпочинок.

10. Розбір словосполучень:

а)золотокоса осінь;
б) слухаю уважно.

11.Синтаксичний розбір речення:

Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає.

  8 клас

Словосполучення і речення

Контрольна робота

2 варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення поширені (складні):
   а) показувати по телевізору, новини кіно, довго читати книгу, поспішати на виставу;
   б) милуватися весняним садом, забути про втому, знайти у шафі, зібратись за хвилину;
   в) перевірені мною відомості, зупинка на вимогу, ліки проти застуди, покласти в портфель;

   г) моя перша вчителька, усім відомий факт, дуже привітна людина, колись написані рядки.
     2. Визначте рядок словосполучень, в яких головні слова стоять перед залежними:
     а) солодкі яблука, молоді дерева, молодший за брата, будь-хто з вас;
     б) вивчити напам’ять, залишивши спогади, охайніший за інших,  жвавий і веселий;
     в) дозволити розпочати, піти до парку, обережно поклав, новіший від решти;
     г) захоплений казкою, вірити в диво, схожий на батька, відомий усім;
      3. Завершіть подане твердження. 
     Іменним називається словосполучення, в якому…
     а) залежне слово є іменником;                           б) головне слово є дієприкметником;
     в) головне слово є іменною частиною мови;    г) іменник стоїть перед іншими словами;
     4. Визначте рядок, у якому всі словосполучення відносяться до одного типу зв’язку між головним і  залежним словом (узгодження, керування, прилягання):
      а) цікаве завдання, рідний край, слухати уважно, особливий день;
      б) відпочивати після обіду, обіцянка мами, другий від мене, дощ і сніг;
      в) погодити з батьками, відчинити двері, скосивши луг, слухатиму уважно;
      г) ревма ревіти, розкішний одяг, відкрита душа, одягатися швидко;
      5.У якому рядку всі словосполучення є прислівниковими?
      а) Старанно малювати, красується вгорі, замислитись над книгою, ухопивши кільце;
      б) задивлений на небо, борсатись у воді, купити вчора, шапка набакир;
      в) складена форма, катастрофічно мало, запущений у небо, стиха говорити;
      г) вельми ненадійно, занадто мало, дуже повільно, повільніше від мене;
     6. Визначте рядок, в якому всі словосполучення побудовані правильно:
     а) сильний дощ, о восьмій годині, ходити  лісами, важливі міроприємства;
     б) сподіватися на розуміння, план заходів, брати участь, зітерти з дошки;
     в) спілкуаватися на рідній мові, приймати участь, підписка газет, здати екзамени;
     г) відкрити вікно, відійти у небуття, слідуючий раз, записати адрес;
      7. Простим є речення:

а) Самотність – як обірвана струна, вона ніколи не буває в парі;

б) Розгулялось літо в росах, в золотих пшеничних косах;

в) Давай ще раз побудемо ми разом, нам вечір цей сам Бог подарував;

г) Глянь за вікно: який чарівний вечір запалює над озером свічки!

 8. Розповідним є речення:

а) Не дивися та привітно, яблуневоцвітно;

б) День біжить, дзвенить, сміється, усміхається;

в) Хто може ніч обернути на днину?

г) Гукнем же в світ про наші болі.

9. За наявністю головних членів речення поділяють на

а) поширені та непоширені;

б) односкладні та двоскладні;

в) повні та неповні;

г) односкладні та поширені.

10. Розбір словосполучення.
а) титанічна постать;                

 б) жити вкупі.  

 11. Синтаксичний розбір речення:

Коли ідеш ранковим полем, там грають бризки від роси.

.

Контрольна тестова робота з української мови (8 клас) на тему «Речення як комунікативна одиниця»

Українська мова (поглиблене вивчення) 8 клас

Контрольна тестова робота №3

Речення як комунікативна одиниця

1.Синтаксична одиниця, що виражає закінчену думку про факти чи явища дійсності — це.. 1б.

А словосполучення В слово

Б речення Г текст

2. Речення Немов на крилах полинуло кохане літечко з двора!.. (Олена Пчілка.) за метою висловлювання: 1 б. А розповідне заперечне В власне питальне

Б спонукальне Г розповідне стверджувальне

3. Серед поданих речень визначте спонукальне 1 б.

А Як швидко літо проминуло! (Л. Костенко)

Б Ви знаєте, як пахне хліб? (В. Стус)

В Люби природу не для себе, люби для неї. (М. Рильський.)

Г Куди ти ділась, річенько?. (Л. Костенко.)

4. Визначте складне речення 1 б.

А Ще один каштан вистрибнув із  зеленої шкаралупи і покотився.

Б Проходячи мимо, ми побачили берег річки, зарослий лепехою.

В У нашому серці назавжди залишиться батьківська хата, рідна стежина до неї.

Г Співають птицями діброви, шумлять, хвилюються жита.

5. Визначте речення, в якому правильно розставлено розділові знаки. 1 б.

А Степовий океан манить, і кличе.

Б Селяни чотири рази на рік освячували криниці, вичищали днища, упорядковували огорожі.

В Біля кожного обійстя за словами сусіда, стоять криниці.

Г З ранньої весни духмяніють біля тебе, кринице, моя квіти а восени на гілках калини багровіють ягоди.

6. Установіть відповідність між реченням і його характеристикою: 2 б.

1 Просте, односкладне, поширене. 2 Просте, двоскладне, поширене.

3 Складне із сурядним зв’язком. 4 Просте непоширене.

А Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. ( З журналу)

Б Прийшов листопад…

В З надією дивлюся у прийдешній день.

Г У море впало кілька важких крапель, а з ними несподівано загув вітер. (Нечуй-Левицький)

Д Ніхто навіть не підозрював, що цей витвір мистецтва виконав лівша.

7. Виконайте повний синтаксичний аналіз речення. 2 б. Гарна справа ніколи не виростає з корисливості або ненависті.

8. Складіть діалог на тему «Звичаї в моїй родині» або «Звичаї мого народу», використовуючи різні за будовою речення. 3 б.

8 клас | Диктанти українською

Короткий вміст:
Недалеко від міста Чигирина, над річкою Тясмином, під великим лісом притулився хутір Хмельницьких на ймення Суботів. Заснував його Богданів батько, Михайло. Ходили там табуни диких коней, сайгаків, турів…

Короткий вміст:
Собор виник, мов із легенди. Після зруйнування Січі повержені запорожці заснували монастир у місцях, що належали раніше одній з окраїнних запорозьких паланок. Отам у плавнях постригались у ченці, брали до рук, замість шабель, книги Святого Письма…

Короткий вміст:
На Гуцульщині кожна полонина, плай, потічок, печера, звір мають свою назву, а з нею — історію, легенду. Отож і скелю над Чорним Черемошом віддалік гірського села Криворівні величають Писаний Камінь…

Короткий вміст:
Назви справжнього пейзажиста заслуговує той художник, який не лише вміє передати олією, пастеллю чи аквареллю лінії і барви, тони і відтінки, а й глибоко любить свою країну, окрилює ту любов у глядача. Справжній пейзажист — це передовсім палкий патріот…

Короткий вміст:
Кумедні фігурки для доволі мудрої інтелектуальної гри «наро­дилися» в Стародавній Індії приблизно в IV—V століттях. Вони були обов’язковим атрибутом гри «чатуранга», в якій брали учать водночас четверо осіб. До речі, так тодішні мудреці намагалися за допомогою но­винки уникнути воєн…

Короткий вміст:
Мова народу — кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя. Покоління народу проходять одне за одним, але результати життя кожного покоління залишаються в мові — в спадщину потомкам. Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує від- жилі…

Короткий вміст:
Була глибока осінь 1845 року… Важкі чорні хмари нависли над землею.Зривався холодний вітер.Сіяв густий дощ.Дорогу геть розквасило. У таку негоду Тарас Шевченко повертався з Андрушів у В‘юнище…

Короткий вміст:
Юність — це вік, коли людина робить одне з найвеличніших своїх відкриттів — відкриває саму себе. Відкриття самої себе — найпрекрасніше, що може відчути людина. У цих пошуках глибокий зміст…

Короткий вміст:
Заворожуюча тиша осіннього ранку. Джміль, що заночував у жоржині, відтавав на сонці від нічного холоду, ворушив лапками, пробував силу крил. Запах чорнобривців нагадував дитинство. Години відпочинку випадали академікові О. Богомольцю нечасто…

Короткий вміст:
До болю стискалося серце поета від думок про страждання рідного народу в кріпацькій неволі, яку гнобителі намагалися видати за веління «всемогутнього справедливого» бога. І тоді з’явилася потреба сказати останнє слово рідному народові…

Контрольная работа по украинскому языку и литературе по теме «Введение. Синтаксис и пунктуация» (8 класс)

8 клас

Контрольне тестування з теми

«Вступ. Синтаксис та пунктуація»

 1. Укажіть рядок, у якому сполучення слів є словосполученнями:
  а) захоплююся літературою, малювати фарбами, книги і зошити, добре відомий;
  б) улюблене заняття, свіжі овочі, попри негаразди, він допоміг;
  в) нехай слухає, утричі вищий, підметена підлога, згадати про зустріч;
  г) зелена трава, запропонувати співпрацю, влучно підмітити, учнівський зошит;
  ґ) едельвейси захоплюють, попросити про допомогу, за вікном, щиро дякувати.

 1. Завершіть подане твердження.

Прислівниковим називається словосполучення, в якому…

а) залежне слово є іменником;

б) головне слово є дієприкметником;

в) головне слово є іменною частиною мови;

г) іменник стоїть перед іншими словами;

ґ) головне слово є прислівником.

3. Укажіть рядки, в яких поєднання слів не становлять словосполучення:
а) осінній краєвид, хімія і біологія, красою зачарований;
б) захоплюватися природою, мальовнича картина, хтось із нас;
в) охоплений радістю, безмежно щасливий, сто етюдів;
г) подякувати гідові, оволодіти вміннями, багато людей;
ґ) едельвейс і рута, мама радіє, через каміння;
д) бити байдики, ревма ревіти, тверда група.

4.Завершіть подане твердження. 
Іменним називається словосполучення, в якому…
а) залежне слово є іменником;
б) головне слово є дієприкметником;
в) головне слово є іменною частиною мови;
г) іменник стоїть перед іншими словами;
ґ) головне слово є прислівником.

5. Визначте правильні твердження:

а) непоширені словосполучення утворені поєднанням двох повнозначних слів;

б) керування − це тип зв’язку між словами, що поєднані за допомогою сполучників;

в) головне слово у словосполученні може виражатися будь-якою частиною мови;

г) узгодження – це тип зв’язку між словами, при якому залежне слово вживається в тому самому роді, числі й відмінку, що й головне;

ґ) прилягання − це тип зв’язку між словами, при якому залежне слово є змінним;

д) залежне слово у словосполученні не може стояти перед або після головного.

ХТО ЦЕ:

6. «… заявляє, що театр існує тільки для того, щоб «гроші видурювати»?

(Виборний Макогоненко.)

7. «… погрожує притягти до відповідальності дівчину, яка відмовилася одружуватися з ним»? (Возний – Борис Тетерваковський.)

8. «Все, здається, близило мене до щастя: но як на те, треба ж опізнитись одним днем, щоб горювати во всю жизнь!»? (Петро.)

9. Дія у творі починається:

а) у Полтаві;

б) на Сорочинському ярмарку;

в) біля млина на узбережжі Дніпра;

г) на селі, що розташоване неподалік від Ворскли.

10.Пісня, яку виконує Наталка, йдучи до річки по воду:

а) «Віють вітри, віють буйні»;

б) «Вітер віє горою»;

в) «Ой я дівчина Полтавка»;

г) «Видно шляхи полтавськії».

Итоговая контрольная работа с ответами по украинскому языку и литературе в 11 классе (экстернат)

Контрольна робота з української мови та літератури (екстернат)

11 клас

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

1) Які слова допомагають уникнути повторів у тексті:

А) антоніми;      

Б) синоніми;

В) омоніми;      

Г) пароніми.

2) Позначте правильну характеристику поданого речення.

Уже коротші дні і холодніші ночі, і айстр сумна краса милуєтихий зір. (В.Сосюра)

А. розповідне, неокличне, складне, складносурядне, складається з 2 частин;

Б. розповідне, неокличне, складне, складносурядне, складається з 3 частин;

В. питальне, неокличне, складне, складнопідрядне, складається з 2 частин;

Г. розповідне, окличне, складне, безсполучникове, складається з 2 частин.

3) Знайдіть речення, в якому підрядна частина стоїть перед головною:

А. Відомо, що саме сила волі і бажання виграти часто дають змогу слабшим перемагати сильніших.

Б. Я люблю, коли в листя зелене дерева одягає весна, і під вітром хитаються клени, і співає в квітках далина.

В. Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золоту арфу.

Г. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити.

4) Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. Мавп_ячий, м_ятний, св_ято, тьм_яний;

Б. духм_яний, медв_яний, об_ява, роз_ятрити;

В. торф_яний, узгір_я, від_їжджаю, Лук_ян;

Г. рутв_яний, без_язиковий, цв_ях, верб_я.

5) Закінчення -У(-Ю) у формі кличного відмінка мають усі слова в рядку:

А) Гриць, син, батько, Валя;

Б) Юнак, музика, журнал, доня;

В) Любов, матінка, полковник, друг;

Г) Гала, сестра, віра, вчитель.

6) Укажіть рядок, у якому в словосполученні є лексична помилка:

А) вибачати братові, зазнавати поразки;

Б) додержувати обіцянок, зневажати ледарів;

В) набувати досвіду, зраджувати дружбу;

Г) вчитися музиці, опанувати наукою.

7) За тематикою роман П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А) соціально-побутовий;

Б) соціально-психологічний;

В) історичний;

Г) пригодницький.

8) Центральним мотивом у поезії І.Я. Франка «Чого являєшся мені у сні?» є:

А) соціальної нерівності як перепони у коханні;

Б) нерозділеного юнацького кохання;

В) страждань через нездійсненність мрії;

Г) віри у усеперемагаючу силу любові

9) Українськими Ромео та Джульєттою називають

А) Марусю й Грицька («Маруся Чурай» Л.Костенко)

Б) Марусю й Василя («Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка)

В) Ярему й Оксану («Гайдамаки» Т.Шевченка)

Г) Марічку й Івана («Тіні забутих предків» М.Коцюбинського)

10) «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, там лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне» це характеристика… (за твором І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя»)

А) Мотрі Довбушівни;

Б) Мелашки Балашівни;

В) баби Палажки;

Г) Марусі Кайдашихи.

Завдання 11-15 мають на меті встановлення відповідності.
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Кожна правильна відповідь – 2 бали.

11) Установіть відповідність між словами та способами їх творення:

1. заклик, переділ, вимір.

2. працездатний, землемір, водогін

3. випадковість, їдучи, барвінковий

4. переддень, розірвати, присмак

А) складання основ

Б) префіксально-суфіксальний

В) суфіксальний

Г) безсуфіксальний

Д) префіксальний

12) Установіть відповідність між словами та характеристикою:

1) РОЯЛЬ

2) ДЗЬОБ

3) ЛЮЛЬКА

4) ЯЩИК

А) У слові на один звук більше, ніж букв

Б) У слові на один звук менше, ніж букв

В) У слові однакова кількість звуків і букв

Г) У слові на 2 звуки більше, ніж букв

Д) У слові на 2 звуки менше, ніж букв

13) Поєднайте художні засоби з їх визначенням.

1. Порівняння

2. Епітети

3. Метафори

4. Тавтологічно-синонімічні вислови

А) Козацькую, широкий, завзятих, чубатих, ледачий

Б) Журбу-мову, таляри-дукати

В) Вітре, синеньке море, Боже

Г) Неначе скажений

Д) Босфор аж затрясся, … і шкурою, сірий бугай, стрепенув

14) Установіть відповідність між автором і назвою його твору:

1) «Contra spem spero»

2) «Intermezzo»

3) « Украдене щастя» 4) «Земля»

5) «Талант»

А) І.Франко

Б) С.Васильченко

В) Л.Українка

Г) О.Кобилянська

Д) М.Коцюбинський

15) Установіть відповідність між назвою віршового розміру та його графічним зображенням:

1. дактиль
2. ямб
3. анапест
4. амфібрахій

А) І __
Б) __ __ І
В) __ І
Г) І __ __
Д) __ І __

_

17) Виконайте одне із поданих завдань. Оцінюється у 4 бали.

 1. «Роздуми над винуватцями родинних сварок і баталій» (за твором І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)

 2. «Життєвий вибір Чіпки та інших персонажів» ( за романом П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

 3. Напишіть відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм тощо).

Контрольна робота з української мови та літератури (екстернат)

11 клас

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів за КР- 24 бали. Набрані сумарно 24 бали співвідносяться з 12 балами за чинною шкалою оцінювання.

Оцінки:

«5» – за наявності 21-24 набраних балів,

«4» – за наявності 14-20 набраних балів,

«3» – за наявності 8-13 набраних балів,

«2» – за наявності 4-7 набраних балів,

«1» – за наявності 1 набраного бала чи в разі відсутності правильної відповіді.

Ключ:

Номер

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповіді

б

а

в

в

а

г

б

б

г

г

Номер

питання

11

12

13

14

15

Відповіді

1-г

2-а

3-в

4-д

1-в

2-д

3-б

4-г

1-г

2-а

3-д

4-б

1-в

2-д

3-а

4-г

5-б

1-г

2-в

3-б

4-д

17 питання – 4 бали

Руководства по учебной программе библиотек Университета Альберты: бесплатные тексты: бесплатная загрузка, заимствование и потоковая передача: Интернет-архив

Заголовок
Темы: Домохозяйство, Одежда и одежда, Домохозяйство

Включает библиографические ссылки и приложения
Темы: французский язык, французский язык, французский язык

Сопровождается 1 CD-ROM (приложения) в кармане
Темы: Образование, Языковые искусства (Среднее), Английский язык, Языковые искусства (Среднее)

«Январь 2000» — Обложка
Темы: Образование, Языковые искусства, Английский язык, Языковые искусства

Книга 6 опубликована в 1996 г.
Темы: Специальное образование, Особые дети, Образование, Специальное, Детское

Заголовок
Темы: Естественные науки, Естественные науки, Учителя естествознания

Включает библиографию
Темы: Английский язык, Английская литература

Включает разделы: 1.Введение 2. Планирование 3. Стратегии обучения и преподавания 4. Учащиеся с особыми образовательными потребностями 5. Одаренные учащиеся 6. Учащиеся ESL 7. Оценка в классе 8. Образцы уровня обучения
Темы: язык панджаби, образование, язык панджаби, язык и образование

Глава 1. Дизайн программы обучения —
Темы: французский язык, французский язык, французский язык, французский язык

«Alberta Education хотела бы выразить свою признательность учителям и руководителям ELA из следующих школьных советов, которые участвовали в этом проекте… Раджа Панвар … [и др.] «- стр. Iv
Темы: Языковые искусства (начальные), Языковые искусства (начальные), английская прозаическая литература, Документальный роман

Сентябрь 1962 г.
Темы: Консультации по вопросам образования, Групповое руководство в образовании

Копия библиотеки UA разделена на две части. Часть 1, главы с 1 по 9 и приложения; часть 2 Предлагаемая серия уроков
Темы: французский язык, французский язык, французский язык, французский язык

2 38 41
Темы: Английский язык, Образование, Искусство (среднее)

Книга 6 опубликована в 1996 г.
Темы: Специальное образование, Особые дети, Образование, Специальное, Детское

Название обложки: Справочное пособие для учителя социальных наук 4–6 классов
Темы: Образование, Социальные науки, Социальные науки

Для 8 и 9 классов
Темы: Домохозяйство, Домохозяйство

Книга 6 опубликована в 1996 г.
Темы: Специальное образование, Особые дети, Образование, Специальное, Детское

Заголовок
Темы: Санитарное просвещение (начальное), Жизненные навыки, Образование

«Сентябрь 2002» — Обложка
Темы: Образование, Языковые искусства (Средние)

Заголовок обложки: Физика 10, 20, 30: учебный план
Темы: Образование, Физика

2 31 38 41
Темы: французский язык, французский язык, французский язык, французский язык

На обложке: Комплексная профессиональная программа
Темы: Образование, Бизнес-образование, Профессиональное образование, Медленно обучающиеся дети, Жизненные навыки

На обложке: Интегрированная профессиональная программа
Темы: Образование, Медленно обучающиеся дети, Английский язык, Языковые искусства

Для 1–12 классов
Темы: французский язык, французский язык, образование

Включены библиографии
избранноеfavoritefavoritefavorite (1 отзывов)
Тема: Английский язык

Заголовок
Темы: Детский сад, Образование

Тт.for — called —
Темы: Центр распределения учебных ресурсов, Образование, Учебники

2 38 41
Темы: Образование, Языковые искусства (среднее), Планирование уроков, Планирование учебной программы

Тт. for — called —
Темы: Центр распределения учебных ресурсов, Образование, Учебники

Некоторые выпуски на CD-ROM
Темы: Альберта.Альберта Обучение. Центр учебных ресурсов, образование

«Азбука физического воспитания» — охват
Темы: образование, физическое воспитание, физическое воспитание и обучение, физическое воспитание для детей

Тт. for — called —
Темы: Центр распределения учебных ресурсов, Образование, Учебники

«Эта книга представляет собой переработанный вариант учебного материала» Индивидуальные планы программ «(1995 г.), Книга 3 серии» Программирование для учащихся с особыми потребностями «.»- Введение
Темы: Индивидуальные образовательные программы, Специальное образование

На обложке: Комплексная профессиональная программа
Темы: Образование, наука, Медленно обучающиеся дети

Включает библиографии
Темы: Образование, Драма, Драма в образовании

На обложке: Комплексная профессиональная программа
Темы: Образование, Медленно обучающиеся дети, Жизненные навыки

Также в этой папке «Учащиеся с умственными недостатками в обучении в обычном классе», Alberta Education, 1982
Темы: Люди с психическими расстройствами, Специальное образование

Заголовок
Темы: Образование, Начальная школа, Детский сад, Языковые искусства (Детский сад), Языковые искусства (Начальная школа), Численность

Включает библиографии
Темы: Образование, Драма, Планирование учебной программы, Драма в образовании, Драма

.

8 лучших подкастов для изучения украинского языка в 2020 году

Знаете ли вы? На украинском говорят почти 50 миллионов человек. Этот язык является вторым по популярности славянским языком после русского и 26-м по распространенности языком на планете. Итак, если вы хотите изучать украинский язык, вы определенно не будете одиноки.

Хотите ли вы изучать украинский язык в рамках своего высшего образования или для работы, если вы посещаете уроки украинского языка лично или онлайн, тогда вам может потребоваться небольшая дополнительная помощь.Вот тут-то и появляются подкасты для изучения языков.

Подкасты для изучения иностранных языков — отличное дополнение к любому онлайн-курсу или очному языку. К ним легко получить доступ из любого места и в любое время, и они научат вас огромному количеству связанных с языком концепций, от словарного запаса до грамматики, культуры и истории.

Мы собрали восемь рекомендованных украинских подкастов, которые помогут вам в ваших усилиях выучить этот удивительный язык.

Подкасты для начинающих

Если у вас нет абсолютно никакого опыта общения с украинским языком, тогда вам стоит начать с некоторых из этих подкастов, предназначенных для начинающих.Они проведут вас через некоторые из самых основных концепций, чтобы вы могли построить прочный и всеобъемлющий украинский фундамент.

Уроки украинского

Подкаст «Уроки украинского языка» — отличный вариант для начинающих, так как он проведет вас через более 100 эпизодов, начиная с изучения 100 наиболее распространенных украинских слов, а затем проведя вас через более продвинутый словарный запас, грамматику и даже песни.

Подкаст ведет украинский учитель и разработчик образовательных ресурсов, и она добавила на свой веб-сайт множество дополнительных ресурсов, чтобы учащиеся могли продвигаться вперед.Вы можете найти бесплатные словарные списки, карточки, руководства по произношению и даже руководство по 1000 самых полезных украинских слов. Подкаст обновляется каждую неделю новым выпуском, и каждый выпуск длится от 20 до 30 минут.

Одноминутный украинский

Конечно, вы не можете выучить украинский за одну минуту, но этот подкаст действительно предоставляет вам короткие быстрые обзоры уроков украинского языка, так что вы можете получить небольшую дополнительную практику, чтобы дополнить свои уроки украинского в другом месте.Хотя подкаст больше не обновляется, в нем есть накопившиеся эпизоды, которые научат вас основам, таким как полезные фразы для путешествий, числа, разговорные фразы и многое другое.

Украинский подкаст

Точно так же этот подкаст с простым названием «Украинский подкаст» состоит из девяти уроков, все для которых несколько лет, но все они предлагают быстрый набор возможностей для изучения языка, охватывающие основы словарного запаса, грамматики и украинской литературы.

Средний

Когда вы начнете дальше развивать свои навыки украинского языка, вы обнаружите, что понимаете немало слов украинского словаря и даже начинаете составлять целые предложения.По мере того, как вы добираетесь до этого уровня, будет мудро продолжать бросать вызов самому себе, добавляя все больше и больше украинского в вашу повседневную жизнь вместо английского. Как это сделать? Прослушивание подкастов, которые полностью или преимущественно на украинском языке.

Украинский подкаст

В этом подкасте (не путать с подкастом «Украинский подкаст» с аналогичным названием выше) всего несколько эпизодов, но каждый представляет собой смесь украинского и английского языков, причем носители обоих языков обсуждают интересующие украинские темы.Вы можете сравнить и сопоставить английскую и украинскую версии и прочитать сценарий, когда они доступны, чтобы лучше понять украинский язык, когда вы слышите его в обычной (т. Е. Не учебной) обстановке.

Наша Каша

Наша каша — аналогичный подкаст, в котором есть как английский, так и украинский звук (хотя и менее украинский, чем вы услышите в украинском подкасте выше). Он фокусируется на украинской жизни, путешествиях и событиях, а также иногда на музыке.Подкаст обновляется каждую неделю, а выпуск каждого выпуска составляет около получаса.

Производство Украина

Еще одна вещь, которую вы можете сделать на промежуточном этапе изучения языка, — это начать изучать культуру, новости и историю этого языка. Подкаст «Сделано в Украине» постоянно обновляется, новые выпуски загружаются несколько раз в месяц. В подкасте представлены интервью с украинскими предпринимателями и лидерами, чтобы слушатели могли получить представление о проблемах, экономике и проблемах Украины в глобальном масштабе.

Продвинутый

Когда вы будете готовы перейти к более продвинутым концепциям украинского языка, вы захотите начать слушать все больше и больше украинской аудиозаписи — те же программы, которые слушают многие украинцы, чтобы узнавать свои новости, развлечения и многое другое. Это поможет вам узнать, действительно ли вы хорошо изучите украинский язык, и в каких областях вам может потребоваться дополнительная практика.

Селектор

The Selector — хороший полностью украинский подкаст, с которого можно начать слушать, потому что у него есть отдельная версия на английском языке, что означает, что вы можете послушать один, затем другой и убедиться, что вы можете следить за ним.Каждая серия довольно длинная, более часа каждая, и эпизоды регулярно выкладывались до октября 2019 года. Всего серий более 50.

СБС Украинский

Этот подкаст посвящен международным новостям, событиям, историям об образе жизни, интервью и очкам. Созданный Специальной вещательной службой, он полностью на украинском языке, но фокусируется на проблемах и новостях, с которыми вы уже должны быть знакомы, чтобы вам было легче следить за ними.

Последние мысли

Выучить украинский язык может быть непросто, но оно того стоит. Подкасты могут быть отличным способом продолжить свое образование, освежить старые навыки и изучить новые, при этом поддерживая украинские СМИ и подкастеры, а также узнавая больше об украинской культуре и новостях.

Есть ли какие-нибудь замечательные украинские подкасты, которые мы пропустили? Сообщите нам о них!

.
Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *