Контрольная работа з української літератури 9 клас: Контрольна робота з української літератури 9 клас . Творчість Т. Г. Шевченка

Содержание

Контрольна робота з української літератури 9 клас . Творчість Т. Г. Шевченка

Урок №

Тема. Контрольна робота №6 Творчість Т. Г. Шевченка (рання творчість, період «трьох літ»)

Мета:узагальнити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень знань, умінь та навичок із метою контролю й корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу

ХІД УРОКУ

І Організація класу

ІІ Мотивація навчальної діяльності

ІІІ Виконання учнями завдань

В-І

Виберіть одну правильну відповідь (3 бали)

1.Село, у якому народився Т. Г. Шевченко, називалося

А Моринці; Б Шевченкове; В Кирилівка; Г Тарасівка; Д Хлипнівка

2.Основна тематика ранньої творчості Шевченка

А історичне минуле, сатира на царизм, самотність; Б сирітство, соціальна нерівність, трагічна доля жінки-кріпачки; В мрії про щасливе майбутнє народу; Г гнівний виклик поневолювачам народу.

3. За жанром поезія «На вічну пам’ять Котляревському» — це:

А послання; Б медитація; В елегія; Г балада; Д думка

4. Рядки з поеми «Гайдамаки» «Все йде, все минає – і краю немає…» є

А ліричним відступом; Б описом життя; В філософським вступом; Г авторською розповіддю.

5.Назвіть однакові за жанром твори

А «До Основ’яненка» і «На вічну пам’ять Котляревському»; Б «Гайдамаки» і «Заповіт»; В «Причинна» і «Лілея»; Г «Думка» і «Кавказ»; «Стоїть в селі Суботові» і «Гайдамаки».

6. Словами «Реве та стогне Дніпр широкий…» починається твір Шевченка

А «Заповіт»; Б «Причинна»; В «Гайдамаки»; Г «Чигрине, Чигрине…»; Д «Кавказ»

Дайте відповідь на питання одним словом (3 бали)

7.Рядки «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть!» присвячені…

8. Поезія «Стоїть в селі Суботові» містить згадку про (кого)…

9. Дівчину залоскотали русалки у творі…

10. Заклик до єднання слов’янських народів звучить у творі…

11. Художній прийом, використаний Шевченком в рядках «За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі», називається…

12. «Великою, вольною, новою сім’єю» називає Шевченко майбутнє суспільство України у творі…

Установіть відповідність ( 2 бали)

13 між назвою твору і рядками з нього

1) «Думка» А Чурек і сакля – все твоє…//Ніхто й не возьме за своє…

2) «Причинна» Б Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії,

3) «Гайдамаки» веселі дівочі?

В В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над

водою, щось біле блукає

4) «Кавказ» Г Нащо мене, як росла я, люди не любили? Наща тепер, як виросла, молодую вбили?

Д Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла.

14. між датами й подіями в житті Т. Г. Шевченка

1) 1838 А перше видання «Кобзаря»

2) 1840 Б створення поезії «Заповіт»

3) 1845 В викуп з кріпацтва

4) 1847 Г арешт

Д повернення із заслання

15. За поданими рядками визначити віршовий розмір і характер римування (1 бал)

Все йде, все минає – і краю немає.

Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?

І дурень, і мудрий нічого не знає.

Живе…умирає…одно зацвіло…

16.Дайте розгорнуту відповідь на питання (3 бали)

Що змусило Шевченка змінити тематику та проблематику своєї творчості періоду «трьох літ»? Яка лірика переважає у творчості автора цього періоду?

В-ІІ

Виберіть одну правильну відповідь (3 бали)

1.З ким зустрівся Шевченко в Літньому саду?

А з Карлом Брюлловим; Б з Іваном Сошенком; В з Євгеном Гребінкою;

Г з Василем Жуковським; Д з Олексієм Венеціановим.

2. Твір «Причинна» Т. Шевченка за жанром є:

А баладою в романтичному дусі; Б соціально-побутовою поемою; В ліричним пейзажним віршем;

Г драматичною поезією.

3. Тарас Шевченко не писав

А балади; Б послання; В елегії; Г оди; Д поеми.

4. За жанром твір «До Основ’яненка» — це

А елегія; Б послання; В думка; Г поема; Д балада.

5.Назвіть однакові за жанром твори

А «Причинна» і «Думка»; Б «Лілея» і «Заповіт»; В «На вічну пам’ять Котляревському» і «Стоїть в селі Суботові»; Г «Чигрине, Чигрине…» і «До Основ’яненка»; Д «Кавказ» і «Гайдамаки».

6. Словами «За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі» починається твір

А «Заповіт»; Б «Причинна»; В «Гайдамаки»; Г «Чигрине, Чигрине…»; Д «Кавказ».

Дайте відповідь на питання одним словом (3 бали)

7. Рядки «Утни, батьку, щоб нехотя на ввесь світ почули, що діялось в Україні…» присвячені…

8. Твір Шевченка «Гайдамаки» відтворює події…

9. На початку твору «Кавказ» згадується античний герой…

10. У рядках «Недавно, недавно у нас в Україні старий…отак щебетав» пропущено слово…

11.Художній засіб, використаний у рядках «на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує», називається…

12. Людина перетворилася на рослину у творі…

Установіть відповідність ( 2 бали)

13 між назвою твору і рядками з нього

1) «Гайдамаки» А Реве та стогне Дніпр широкий

2) «Заповіт» Б Поховайте та вставайте, кайдани порвіте

3) «Кавказ» В Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду. Укоротив

4) « Причинна» я вам віку, і мені те буде.

Г Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з

вербою червону калину

Д І тебе загнали, мій друже єдиний…Не за Україну, а за

її ката довелось пролить кров добру…

14. між датами й періодами творчості Т. Г. Шевченка

1) 1837-1843 А період «трьох літ»

2) 1847-1857 Б цикл «В казематі»

3) 1843-1847 В рання творчість

4) 1857-1861 Г останні роки життя

Д період заслання

15. За поданими рядками визначити віршовий розмір і характер римування (1 бал)

І блíдий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі

То виринав, то потопав.

16.Дайте розгорнуту відповідь на питання (3 бали)

Що об’єднує поезії Т. Г. Шевченка «Чигрине, Чигрине…» та «Стоїть в селі Суботові»? Висловіть вашу позицію стосовно проблеми, яку порушив автор у цих творах.

Д/З Читати поему «Сон» («У всякого своя доля…»)

Тестові завданна з української літератури. 9 клас

Тестові завдання

Українська література

1. Установіть відповідність.

Термін. Визначення.

1. Художній метод а) спорідненість стильових ознак у межах однієї нації і великого проміжку часу;

2. Стиль доби б) спосіб художнього пізнання і відтворення світу;

3. Літературний напрям в) переробка твору із серйозним змістом на твір комічного характеру;

4. Мистецька течія г) найзагальніші традиції, переконання певної доби, якими вона відрізняється від іншої;

д) спорідненість творчих принципів митців на підставі схожих естетичних засад.

2. Які види проблем порушує автор поеми «Енеїда», змальовуючи пекло?

а) моральні й екологічні; б) моральні й психологічні;

в) моральні й соціальної нерівності; г) екологічні й економічні.

3. Які герої поеми «Енеїда» допомагали Енею?

а) Турн і Юнона; б) Нептун і Плутон;

в) Евріал, Сивілла, Венера; г) Турн, Юнона, Нептун, Плутон.

4. Назвіть героя «Енеїди», про якого сказано:

… тоді кружав сивуху

І оселедцем заїдав;

Він, сьому випивши восьмуху,

Послідки з кварти виливав.

а) Еней; б) Еол; в) Зевс; г) Турн.

5. Які літературні стилі й напрями притаманні новій українській літературі кінця XVIII – початку XIX ст..?

6. Укажіть, що описується в наведень рядках:

Батьки, які синів не вчили,

А гладили по головах,

І тільки, знай, що їх хвалили,

Кипіли в нефті в казанах.

а) Рай; б) Троя; в) Рим; г) пекло.

7. Установіть відповідність:

Дата Подія

1. 1794 р а) перше видання трьох частин «Енеїди» без відома автора;

2. 1798 р. б) початок роботи над «Енеїдою»;

3. 1809 р. в) повне видання «Енеїди» в шістьох частинах;

4. 1842 р. г) третє видання «Енеїди» за участю автора;

д) завершення написання «Енеїди».

8. Дайте визначення.

Поема – це…

9. Установіть послідовність розгортання подій в «Енеїді».

а) пожежа на троянському флоті;

б) Еней із троянцями в пеклі;

в) героїчний подвиг Низа та Евріала;

г) утручання Еола та Нептуна в мандрівку троянців;

д) перемога Енея у двобої з турном;

е) обмін подарунками Енея з царем Латином.

10. Установіть відповідність..

Герой Уривок твору

1. Еней а) Та цитьте, чортові сороки…;

2. Дідона б) Ти знаєш – дурень не бере;

3. Зевс в) Де общеє добро в упадку,

4. Венера Забудь отця, забудь і матку…;

5. Сивілла г) Відкіль такі се гультіпаки?

Чи рибу з Дону Везете?;

д) Чим пред тобою, милий тату,

Син заслужив таку відплату?;

е) — Коли б, — каже, — умер я в Трої,

Уже б не пив сеї гіркої…

11. Дайте визначення.

Ознаками барокової літератури є …

12. Визначте будову строфи, віршований розмір, риму, порядок римування поеми «Енеїда»

І. Котляревського.

Еней був парубок моторний

І хлопець хоч куди козак,

Удавсь на всеє зле проворний,

Завзятіший од всіх бурлак.

Контрольна робота з української літератури в 9 класі «Творчість поетів-романтиків, М.Гоголя»

Контрольна робота №5.

Творчість поетів-романтиків, М.Гоголя

Варіант 1

П. Гулак-Артемовський «Рибалка»

1. Епіграфом до поезії письменник дібрав слова з твору:

а) Д. Байрона; б) О. Пушкіна;

в) Й. Гете; г) Г. Гейне.

2. Поет на початку твору зазначив, що його герой:

а) мав сумний настрій;

б) був задоволений результатами рибалки;

в) виявляв інтерес до підводного життя;

г) жив бідно і тому щодня рибалив, щоб прогодувати свою родину.

3. За що героїня дорікала Рибалці? Бо він:

а) був необачним і байдужим до всього;

б) нівечив її рід;

в) не звертав на неї уваги;

г) мав неохайний вигляд.

4. Чого бажала отримати русалка від парубка?

а) Душу; б) розум і кмітливість;

в) серце; г) обдарованість і геніальність.

5. Героїня пропонує парубку:

а) подружитися; б) жити як брат із сестрою;

в) одружитися; г) викуп, аби він не ловив більше риби.

6. О нічній порі під водою можна було спостерігати:

а) блиск зірок; б) хороводи риб;

в) бій щук; г) полювання акул.

М.В. Гоголь «Тарас Бульба»

7 . Як називає Гоголь Запорізьку Січ?

а) батьківський дім;

б) гніздо;

в) нора.

8. Сини Тараса Бульби з повісті М.Гоголя навчалися:

а) у київській академії;

б) у Острозькій академії;

в) за кордоном;

г) в Росії.

9. Тарас примусив свого сина Остапа взятися за навчання, бо:

а) він побив свого сина;

б) пообіцяв, що не візьме його на Січ;

в) купив йому красивого коня.

10. Тарасові не до душі було гуляще життя на Січі, бо;

а) він хотів справжнього діла;

б) бажав збагатитися;

в) старий козак хотів відпочити.

11 . Як називається прийом , використовуваний у наведеному нижче уривку ?

«Степ що далі, то все кращав… Крізь тонкі та високі стебла трави пробивалися блакитні, сині й фіялкові волошки; жовтий дрок стримів своєю пірамідальною верхівкою; біла кашка своїми шапками-парасольками рябіла на поверхні; занесений бо-зна звідки колос пшениці наливався в гущавині».

а ) портрет;

б ) пейзаж;

в ) інтер’єр;

г ) деталь.

12. Вкажіть причину зради Андрія:

а ) небажання воювати з поляками;

б ) сварка з батьком;

в ) любов до красивої полячки;

г ) бажання слави.

13. Яким чином Андрій потрапив до полячки, що опинилася в обложеному місті?

а) через підземний хід;

б) підкупив охорону;

в) здався у полон.

14 . Яка проблема не піднята у творі «Тарас Бульба» ?

а ) проблема товариства і дружби;

б ) проблема зради;

в ) проблема любові;

г ) проблема особистості та влади.

Життєвий і творчий шлях М.Гоголя

15. Де народився М.В.Гоголь? (с. Сорочинці, на Полтавщині).

16. Де похований письменник? (У Москві).

17. Назвіть повість, яка принесла першу популярність М.Гоголю («Вечори на хуторі поблизу Диканьки»).

18. Коли була написана повість «Тарас Бульба»? (1835 р.).

19. Дайте поширену відповідь на питання:

  1. Микола Гоголь – український чи російський письменник? Аргументуйте свою точку зору.

  2. Чи справедливий суд Тараса над сином Андрієм?

Контрольна робота №5.

Творчість поетів-романтиків, М.Гоголя

Варіант 2

П. Гулак-Артемовський «Рибалка»

1. Парубок, сидячи на узбережжі моря з вудкою, запрошував ловитися:

а) «линька, карасика, щуку»;

б) «великих, маленьких»;

в) «смачненьких і гарненьких»;

г) «молоденьких, солоденьких для милого серденька».

2. Дівчинонька, що пливла морем:

а) співала й розчісувала косу;

б) кликала на допомогу;

в) посміхалась;

г) була схожою на фею.

3. На прикладі якої риби Дівчинонька намагалася продемонструвати гарне життя в морі?

а) Щуки; б) карася; в) лина; г) сома.

4. Веселенькими з води, за словами Дівчиноньки, виходили:

а) раки; б) зорі;

в) дощові хмари; г) сонечко і місяць.

5. Блиск води русалка порівнює із:

а) льодом; б) золотом і сріблом;

в) склом; г) дзеркалом.

6. Наприкінці твору Рибалка:

а) не виявив бажання замінити земне життя на підводне;

б) погодився на пропозицію Дівчиноньки;

в) перелякався жіночої істоти з води і втік додому;

г) вирішив захищати мешканців моря від браконьєрів.

М.В. Гоголь «Тарас Бульба»

7 . Повість написана в стилі:

а) епічної оповіді;

б) сімейної хроніки;

в) історичного дослідження.

8. Мати сприйняла рішення Тараса про негайний від’їзд на Січ:

а) із здивуванням;

б) з радістю;

в) з тугою.

9. » Виносив все: терзання і тортури , як велетень . Ні крику, ні стогону не було чутно навіть тоді, коли стали перебивати йому… кістки … » — це портрет :

а) Тараса Бульби;

б) Остапа;

в) отамана Кукубенка.

10. Кому належать вирази: » Терпи козак, — отаманом будеш! «, «Є ще порох в порохівницях!» ?

а) Тарасу Бульбі;

б) Остапу;

в) курінному отаману.

11. Битва з поляками відбулася під містом:

а) Львовом;

б) Переяславом;

в) Дубно.

12. З ким порівнюється Остап під час власної смерті?

а) з пораненим орлом;

б) з могутнім левом;

в) з велетнем.

13 . Сенс життя Тараса Бульби полягав у:

а ) вихованні синів;

б ) щасливому сімейному житті;

в ) служінні Батьківщині та захисту її від ворогів;

г ) підтримці традицій Запорізької Січі.

14. Про що Тарас Бульба (повість М.Гоголя) говорить: «Там вам школа; там тільки наберетесь розуму»?

а) про київську бурсу;

б) про сімейне життя;

в) про життєвий досвід;

г) про Запорізьку Січ.

Життєвий і творчий шлях М.Гоголя

15. На честь кого майбутнього письменника назвали Миколою? ( На честь чудотворної ікони Миколи Диканського).

16. Хто була дружина М.Гоголя? (Він був неодружений).

17. Яка комедія письменника популярна і сьогодні? («Ревізор»).

18. Хто став прототипом образу Тараса Бульби? (Предок відомого дослідника М. Міклухо-Маклая, курінний отаман Охрім Макуха).

19. Дайте поширену відповідь на питання:

1. Микола Гоголь – український чи російський письменник? Аргументуйте свою точку зору.

2. Чи справедливий суд Тараса над сином Андрієм?

Контрольна робота №5.

Творчість поетів-романтиків, М.Гоголя

Варіант 1

П. Гулак-Артемовський «Рибалка»

1. Епіграфом до поезії письменник дібрав слова з твору:

а) Д. Байрона; б) О. Пушкіна;

в) Й. Гете; г) Г. Гейне.

2. Поет на початку твору зазначив, що його герой:

а) мав сумний настрій;

б) був задоволений результатами рибалки;

в) виявляв інтерес до підводного життя;

г) жив бідно і тому щодня рибалив, щоб прогодувати свою родину.

3. За що героїня дорікала Рибалці? Бо він:

а) був необачним і байдужим до всього;

б) нівечив її рід;

в) не звертав на неї уваги;

г) мав неохайний вигляд.

4. Чого бажала отримати русалка від парубка?

а) Душу; б) розум і кмітливість;

в) серце; г) обдарованість і геніальність.

5. Героїня пропонує парубку:

а) подружитися; б) жити як брат із сестрою;

в) одружитися; г) викуп, аби він не ловив більше риби.

6. О нічній порі під водою можна було спостерігати:

а) блиск зірок; б) хороводи риб;

в) бій щук; г) полювання акул.

М.В. Гоголь «Тарас Бульба»

7 . Як називає Гоголь Запорізьку Січ?

а) батьківський дім;

б) гніздо;

в) нора.

8. Сини Тараса Бульби з повісті М.Гоголя навчалися:

а) у київській академії;

б) у Острозькій академії;

в) за кордоном;

г) в Росії.

9. Тарас примусив свого сина Остапа взятися за навчання, бо:

а) він побив свого сина;

б) пообіцяв, що не візьме його на Січ;

в) купив йому красивого коня.

10. Тарасові не до душі було гуляще життя на Січі, бо;

а) він хотів справжнього діла;

б) бажав збагатитися;

в) старий козак хотів відпочити.

11 . Як називається прийом , використовуваний у наведеному нижче уривку ?

«Степ що далі, то все кращав… Крізь тонкі та високі стебла трави пробивалися блакитні, сині й фіялкові волошки; жовтий дрок стримів своєю пірамідальною верхівкою; біла кашка своїми шапками-парасольками рябіла на поверхні; занесений бо-зна звідки колос пшениці наливався в гущавині».

а ) портрет;

б ) пейзаж;

в ) інтер’єр;

г ) деталь.

12. Вкажіть причину зради Андрія:

а ) небажання воювати з поляками;

б ) сварка з батьком;

в ) любов до красивої полячки;

г ) бажання слави.

13. Яким чином Андрій потрапив до полячки, що опинилася в обложеному місті?

а) через підземний хід;

б) підкупив охорону;

в) здався у полон.

14 . Яка проблема не піднята у творі «Тарас Бульба» ?

а ) проблема товариства і дружби;

б ) проблема зради;

в ) проблема любові;

г ) проблема особистості та влади.

Життєвий і творчий шлях М.Гоголя

15. Де народився М.В.Гоголь?

16. Де похований письменник?

17. Назвіть повість, яка принесла першу популярність М.Гоголю

18. Коли була написана повість «Тарас Бульба»?

19. Дайте поширену відповідь на питання:

1. Микола Гоголь – український чи російський письменник? Аргументуйте свою точку зору.

2. Чи справедливий суд Тараса над сином Андрієм?

Контрольна робота №5.

Творчість поетів-романтиків, М.Гоголя

Варіант 2

П. Гулак-Артемовський «Рибалка»

1. Парубок, сидячи на узбережжі моря з вудкою, запрошував ловитися:

а) «линька, карасика, щуку»;

б) «великих, маленьких»;

в) «смачненьких і гарненьких»;

г) «молоденьких, солоденьких для милого серденька».

2. Дівчинонька, що пливла морем:

а) співала й розчісувала косу;

б) кликала на допомогу;

в) посміхалась;

г) була схожою на фею.

3. На прикладі якої риби Дівчинонька намагалася продемонструвати гарне життя в морі?

а) Щуки; б) карася; в) лина; г) сома.

4. Веселенькими з води, за словами Дівчиноньки, виходили:

а) раки; б) зорі;

в) дощові хмари; г) сонечко і місяць.

5. Блиск води русалка порівнює із:

а) льодом; б) золотом і сріблом;

в) склом; г) дзеркалом.

6. Наприкінці твору Рибалка:

а) не виявив бажання замінити земне життя на підводне;

б) погодився на пропозицію Дівчиноньки;

в) перелякався жіночої істоти з води і втік додому;

г) вирішив захищати мешканців моря від браконьєрів.

М.В. Гоголь «Тарас Бульба»

7 . Повість написана в стилі:

а) епічної оповіді;

б) сімейної хроніки;

в) історичного дослідження.

8. Мати сприйняла рішення Тараса про негайний від’їзд на Січ:

а) із здивуванням;

б) з радістю;

в) з тугою.

9. » Виносив все: терзання і тортури , як велетень . Ні крику, ні стогону не було чутно навіть тоді, коли стали перебивати йому… кістки … » — це портрет :

а) Тараса Бульби;

б) Остапа;

в) отамана Кукубенка.

10. Кому належать вирази: » Терпи козак, — отаманом будеш! «, «Є ще порох в порохівницях!» ?

а) Тарасу Бульбі;

б) Остапу;

в) курінному отаману.

11. Битва з поляками відбулася під містом:

а) Львовом;

б) Переяславом;

в) Дубно.

12. З ким порівнюється Остап під час власної смерті?

а) з пораненим орлом;

б) з могутнім левом;

в) з велетнем.

13 . Сенс життя Тараса Бульби полягав у:

а ) вихованні синів;

б ) щасливому сімейному житті;

в ) служінні Батьківщині та захисту її від ворогів;

г ) підтримці традицій Запорізької Січі.

14. Про що Тарас Бульба (повість М.Гоголя) говорить: «Там вам школа; там тільки наберетесь розуму»?

а) про київську бурсу;

б) про сімейне життя;

в) про життєвий досвід;

г) про Запорізьку Січ.

Життєвий і творчий шлях М.Гоголя

15. На честь кого майбутнього письменника назвали Миколою?

16. Хто була дружина М.Гоголя?

17. Яка комедія письменника популярна і сьогодні?

18. Хто став прототипом образу Тараса Бульби?

19. Дайте поширену відповідь на питання:

1. Микола Гоголь – український чи російський письменник? Аргументуйте свою точку зору.

2. Чи справедливий суд Тараса над сином Андрієм?

Итоговая контрольная работа с ответами по украинскому языку и литературе в 9 классе (экстернат)

Контрольна робота з української мови та літератури (екстернат)

9 клас

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

1) Позначте речення з непрямою мовою.

А. Той дивується: «Якийсь нерозумний купець!» (Є. Шморгун)

Б. Синиця славу розпустила, що хоче море запалить… (Л. Глібов)

В. Надзвичайна мова наша є таємницею. (В. Сухомлинський)

Г. Отже, Шевченко замість пензля взявся за слово. (Г. Хоткевич)

2) Які слова допомагають уникнути повторів у тексті:

А) антоніми;      

Б) синоніми;

В) омоніми;      

Г) пароніми.

3) Позначте правильну характеристику поданого речення.

Уже коротші дні і холодніші ночі, і айстр сумна краса милуєтихий зір. (В.Сосюра)

А. розповідне, неокличне, складне, складносурядне, складається з 2 частин;

Б. розповідне, неокличне, складне, складносурядне, складається з 3 частин;

В. питальне, неокличне, складне, складнопідрядне, складається з 2 частин;

Г. розповідне, окличне, складне, безсполучникове, складається з 2 частин.

4) Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. Мавп_ячий, м_ятний, св_ято, тьм_яний;

Б. духм_яний, медв_яний, об_ява, роз_ятрити;

В. торф_яний, узгір_я, від_їжджаю, Лук_ян;

Г. рутв_яний, без_язиковий, цв_ях, верб_я.

5) Знайдіть речення, в якому підрядна частина стоїть перед головною:

А. Відомо, що саме сила волі і бажання виграти часто дають змогу слабшим перемагати сильніших.

Б. Я люблю, коли в листя зелене дерева одягає весна, і під вітром хитаються клени, і співає в квітках далина.

В. Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золоту арфу.

Г. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити.

6) Укажіть вид речення:

Ще той папір із часом не зотлів, і пам’ятка лишилась людям здавна, де за неграмотних французьких королів підписувалась Анна Ярославна.

А. СР із сурядним і підрядним зв’язком;

Б. СР із підрядним і безсполучниковим зв’язком;

В. СР із безсполучниковим зв’язком;

Г. СР із сурядним зв’язком.

7) Видами комічного є:

А. комедія, трагікомедія;

Б. гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск;

В. риторичні звертання, риторичні запитання;

Г. анафора, епіфора, антитеза.

8) Перша збірка Т.Шевченка мала назву

А. «Гайдамаки»;

Б. «Причинна»;

В. «Твори»;

Г. «Кобзар».

9) Марко Вовчок – це псевдонім

А. Григорія Квітки- Основ’яненка;

Б. Лариси Косач;

В. Марії Вілінської;

Г. Пантелеймона Куліша.

10) Твір «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка яскравий приклад

А. романтизму;

Б. класицизму;

В. бароко;

Г. сентименталізму.

11) Позначте рядок запозичених слів:

А) хлібороб, голубці, таксі, квітка;

Б) залізниця, конкурент, мрія, косинус;

В) зайвий, корова, дебют, дім;

Г) готель, телефон, пюре, рейтинг.

12) Допущено помилку в утворенні чоловічого імені по батькові в рядку:

А) Віталій – Віталійович;

Б) Кузьма – Кузьмич;

В) Василь – Васильович;

Г) Євген – Євгенійович.

Завдання 13-16 мають на меті встановлення відповідності.
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Кожна правильна відповідь – 2 бали.

13) Встановіть відповідність, утворивши логічні пари між фразеологізмом та його значенням:

1) Дуже молодий

2) Раптово, несподівано.

3) Боягуз.

4) Знайти співчуття.

А) Заяча душа

Б) Нагріти душу

В) Десята вода на киселі.

Г) У голові мак росте

Д) Як сніг на голову

14) Установіть відповідність між родами літератури та назвами творів, що до них належать:

1. епос

2. лірика

3. драма

4. ліро-епос

А) «Чорна рада»

Б) «Наталка Полтавка»

В) «Садок вишневий коло хати…»

Г) «Лілея»

Д) протокол

15) Установіть відповідність між героями твору та його автором:

1. Наум Дрот

2. Кирило Тур

3. Оксана

4. виборний

А) Т. Шевченко

Б) П. Куліш

В) Г. Сковорода

Г) Г. Квітка-Основ’яненко

Д) І. Котляревський

16) Установіть відповідність між назвою віршового розміру та його графічним зображенням:

А) І __
Б) __ __ І
В) __ І
Г) І __ __
Д) __ І __

17) Виконайте одне із поданих завдань. Оцінюється у 4 бали.

1. Напишіть міні-твір за темою:

«Енеїда» І. Котляревського – енциклопедія людського життя

2. Підтримай або спростуй думку, висловлену португальським прислів’ям:

«Хто втрачає гроші, той губить багато, хто втрачає радість, той губить ще більше, хто ж утрачає друга, той губить усе».

Всього: 24 бали

Контрольна робота з української мови та літератури (екстернат)

9 клас

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів за КР- 24 бали. Набрані сумарно 24 бали співвідносяться з 12 балами за чинною шкалою оцінювання.

Оцінки:

«5» – за наявності 21-24 набраних балів,

«4» – за наявності 14-20 набраних балів,

«3» – за наявності 8-13 набраних балів,

«2» – за наявності 4-7 набраних балів,

«1» – за наявності 1-3 набраних балів чи в разі відсутності правильної відповіді.

Ключ:

Номер

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповіді

б

б

а

в

в

а

б

г

в

г

г

г

Номер

питання

13

14

15

16

Відповіді

1-г

2-д

3-а

4-б

1-а

2-в

3-б

4-г

1-г

2-б

3-а

4-д

1-г

2-в

3-б

4-д

17 питання – 4 бали

Контрольна тестова робота № 1. Давня українська література (9 клас)

Контрольна тестова робота № 1. Давня українська література (9 клас) | ВсімОсвіта

Підібрати матеріали:

  • Всі класи1 клас10 клас11 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 класДошкільне виховання
  • Всі предметиАлгебраБіологіяГеографіяГеометріяЕкологіяЕкономікаЗарубіжна літератураІноземна моваІнформатикаІншийІсторіяЛітературне читанняЛогопедіяМатематикаМузикаНавчання грамотиОБЖОбразотворче мистецтвоОснови здоров’яПравознавствоПриродознавствоПсихологіяРелігієзнавствоТрудове навчанняУкраїнська літератураУкраїнська моваФізикаФізична культураХіміяХудожня культураЯ у світі
  • Всі категоріїВиховна роботаГурткова роботаКонкурси та ігриКонспекти уроківКонтрольні роботиМатеріали до уроківМетодичні рекомендаціїОсвіта в ціломуПідручники та посібникиПлануванняПозакласні заходиПрезентаціїПрофесійна освітаСценарії заходів та святУправління школою

Контрольну роботу з української літератури розроблено з метою виявлення в учнів 9 класу рівня знань, умінь і навичок із теми «Давня українська література».

Вікно перегляду документа

Сподобалося? Поділіться з друзями!
Або збережіть для себе 🙂

Інформаційні стенди для кабінету української літератури

При повному або частковому копіюванні матеріалів сайту,  клікабельне посилання  на сайт обов’язкове!

Генерація паролю

Контрольна робота з української літератури за темою «Прадавня українська література»

9 клас

Тематичне оцінювання

Тема: «Прадавня українська література»

І рівень

1. Давня українська література має характер

а) релігійний;

б) світський;

в) релігійний і світський.

2. “Слово про Закон і Благодать” – це твір

а) релігійний перекладний;

б) релігійний оригінальний;

в) світський перекладний;

г) світський оригінальний.

3. Текст “Слова…” було знайдено

а) Володимиром Мономахом;

б) графом Мусіним-Пушкіним;

в) літописцем Нестором.

4. Тема “Слова…” – це розповідь про

а) смерть князя Ігоря від рук древлян;

б) боротьбу князя Ігоря проти Святослава за київський княжий престол;

в) невдалий похід князя Ігоря проти половців.

5. Ідея “Слова о полку Ігоревім”

а) заклик до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів;

б) заклик до помсти половцям за напади на Русь;

в) подяка Святославу за вдалий похід на половців у 1183 р.

6. “Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути…” Це цитата з

а) “Повчання” Володимира Мономаха;

б) “Слова про Закон і Благодать”;

в) “Слова о полку Ігоревім”; г) “Житія Бориса і Гліба”.

7. “А коли добре щось умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – то того учітеся, так же, як отець мій. Удома сидячи він зумів знати п’ять мов, а за це почесть єсть од інших країв”. Слова належать

а) митрополиту Іларіону;

б) Ярославу Мудрому;

в) Володимиру Мономаху;

г) Ігорю Святославичу.

8. “…чорнії тучі з моря йдуть, хотять прикрити чотири сонця…” Йдеться про

а) князів – учасників походу на половців;

б) половецьких ханів;

в) співців-дружинників.

9. У якій народній драмі бере участь найбільше учасників?

а) “Просо”;

б) “Коза”;

в) “Весілля”;

г) “Зажинки”.

10. Вірування і звичаї прадавніх українців розкрито в

а) “Поученні” Володимира Мономаха;

б) апокрифах;

в) “Велесовій книзі”; г) Житія святих отців.

11. Книга, на якій присягає Президент України – це

а) Острозька Біблія;

б) Остромирове Євангеліє;

в) Пересопницьке Євангеліє;

г) “Дії святих апостолів”.

12.Слово Біблія означає

а) Святе письмо;

б) заповідь;

в) закон;

г) книга.

ІІ рівень

1. З другої колонки дібрати правильні відповіді до першої:

Назви книг Автор

“Слово про Закон і благодать” Нестор

“Поучення” Іларіон Київський

“Повість минулих Кирило Туровський

“Проповіді” Володимир Мономах.

2. З другої колонки дібрати правильні відповіді до першої:

Література Назви книг

Оригінальна “Шетиднев”, “Бджола”, Хронографи, історичні повісті.

Перекладна світська “Поучення”, “Слово про Закон і Благодать”, Літопис Руський.

Перекладна церковна Апокрифи, Патерики, Житія святих отців.

3. Хто з відомих українських діячів перекладав Біблію?

ІІІ рівень

1. Які вирази з поеми “Слово о полку Ігоревім” стали крилатими?

2.Пояснити значення фразеологізмів біблійного походження: святе сімейство, терновий вінець, таємна вечеря, Іудин поцілунок, нести свій хрест.

Контрольна робота з української літератури за темою: «Творчість Т.Шевченка» (9 клас)

Українська література 9 клас

Контрольна робота № 5 за темою:

«Творчість Т.Шевченка»

Виконавець __________________________________________________________________

1. Поема Т.Шевченка, у якій художньо трансформував міф про Прометея:

а) «Єретик»; в) «Кавказ;

б) «Сон»; г) «Неофіти.

2. Наведену нижче цитату взято з твору Т.Шевченка:

а) «Кавказ»;

б) «Юродивий»;

в) «Неофіти»;

г) «І мертвим, і живим…»

3. Твір Т.Шевченка, у якому виведені гротескні образи царя і цариці:

а) «Сон»;

б) «Кавказ»;

в) «Єретик»;

г) «Юродивий».

4. Назвати твори, що належать до інтимної лірики Т.Шевченка:

а) «Не тополю високую…»

б) «Я не нездужаю, нівроку…»;

в) «І широкую долину…»;

г) «Зацвіла в долині…»;

д) «Розкрита могила».

5. У творчості пізнього Шевченка виразно вчуваються мотиви:

а) ніцшеанські;

б) фольклорні;

в) біблійні.

1

2

3

4

5

К-сть балів

ІІ рівень

1. За які гріхи не пускають до раю три душі в містерії «Великий льох»:

а) першу_____________________________

___________________________________

___________________________________

б) другу______________________________

___________________________________

___________________________________

в) третю______________________________

___________________________________

___________________________________

2. Назвати періодизацію творчості Т.Шевченка, зазначаючи дати і назви періодів:

а) ___________________________________

___________________________________

б) ___________________________________

___________________________________

в) ___________________________________

___________________________________

г) ___________________________________

____________________________________

1

2

К-сть балів

ІІІ рівень

Твір-роздум «Мої враження від постаті Кобзаря та його творчості»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV рівень

З’ясувати історичні мотиви і образи поезії Т.Шевченка періоду «Трьох літ».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 33. Украинская литература, искусство и музыка во второй половине XIX века. | История Украины (вторая половина XVIII в.

г.)

§ 33. Украинская литература, искусство и музыка во второй половина девятнадцатого века.

1. Развитие Украинская литература второй половины XIX века.

Во второй половине XIX века. романтизм в литературе сменился реализмом. В последнем участвовали отражение реальности и окружения героя, точное воспроизведение всего аспекты жизни, оправданность действий и чувств персонажей и психологические социальные условия.Как и в других европейских литературах, на украинском литературные зародыши реалистического стиля были связаны с фольклором, с людьми юмористические и сатирические рассказы, а также античная литература.

Оригинальность украинского Литература и обозначены чертами украинского реализма. Апеллировать к национальные источники, запечатление этнографизмом и длительным романтическим господством взгляды отсталые и деформированные в силу исторических обстоятельств, развития литература предыдущего периода оговаривала, что его увлечение романтизмом героизм прошлого, поэзияю сильных страстей и сильных людей казацких эпохи сосуществовали с реализмом в творчестве писателей второй половины Девятнадцатый век.

Художественные и публицистические произведения виднейшие деятели украинской культуры второй половины ХIХ века. содержащий глубокие размышления о тогдашнем настоящем и будущем украинского народа, отражать исторические подвиги прошлой борьбы за признание Независимость Украины.

Переход от романтизма к реализму Это бросается в глаза в сочинениях Вовчки Марка (Марии Вилинской-Маркович, 1834–1907). Она продолжила тему Тараса Шевченко, посвященную ситуации покрипаченого. крестьяне, особенно женщины (Одарка, Горпына, Казачка).С помощью фольклора писатель использовал в сказках и сказках для детей.

Судьба простая крестьянка позаботилась о в своих произведениях Барвинок Анна (1828-1911). Народническая идеология и воспитательная Признания Руданский Стефан (1833-1873). Популярность его юмористического «Спивомовки, где переплелись национальные и общественные наблюдения. школы Басня Леонида Глебова. На Буковине Георгий Федькович (1834-1888) совмещал влияния западной поэзии на буковинский фольклор.

Реалистично изображенная история Украинское село Нечуй-Левицкий, Иван (1838-1918). В повести «Николай Иероним» показан бродячий крестьянин, сбежавший из крепостного права, и рассказ «Кайдашева». с любовью и болью родных людей решил бедность и ограниченное сельское хозяйство жизнь. Самый известный социальный роман своей эпохи «Не рычать, когда ясли» полный »(« ничто сила ») писал Панас Мирный (1849-1920) со своим братом Джоном Билык.

Неперевершиным имуществом Украинская литература была творческим гением писателя Ивана Франко. (1856-1916).Мастерство стиля злободеннист, проблемы богатства жанров и обширная тематика и активная общественная позиция уважаемого Франко история украинской культуры. От писателя-романтика и отечественного реализма. перешла к реалистичным, эмоционально насыщенным произведениям зривнявшихся выдающийся писатель Западной Европы. Прозаические произведения, в том числе «Борислав смеется, «Захар Беркут», детские сказки были Франко. учебник. Что касается стихов, то, скажем, из серии «Осенние мысли и» Открытка. любовная «поэма» Ой, девочка, ореховое зерня… »и другие художники выщували группа наюславлениших текстов мира.

2. Развитие изобразительного искусства

Значительные изменения в общественная, политическая, экономическая жизнь конца XIX века. способствовал тенденции консолидации в изобразительном искусстве для отображения реалистичных Мир.

Под влиянием народников художники-реалисты создали Ассоциацию передвижных художественных выставок, которая поставили цель распространить искусство в массы.Идеологическая основа художников-передвижников был критический реализм, то есть реалистичное отражение пороков общественно-политическая жизнь.

Среди художников и передвижников приверженцы других художественных течений были многие украинские корни и души которые увлекались Украиной и в своем творчестве стремились воссоздать пейзажи Жизнь, национальный характер украинского народа.

Одним из самых блестящих художников был Украинское происхождение Илья Репин (1844-1930), автор известных картин Украинские темы: «Казаки пишут письмо турецкому султану», «Вечорницы». и другие.Это вдохновило его написать «Запорожец», написав: «блин. люди?? Количество света каждому Никто так глубоко не чувствовал свободы, равенства, братства! Во всю жизнь Запорожский остаток вольно, никого не подчинилось? «

Любовь к Украине и ее народу проявляется в творчестве господина Маковского («Полтавская ярмарка», «Праздник День в Украине ») известного мариниста Ивана Айвазовского (« Млечный путь »,« Свадьба. в Украине), М. Ге и др.

Наконец-то в кругу русских Художники постепенно сформировали группу художников, которые запустили самостоятельную развитие украинского искусства.Среди них — С. Васильковский (1854–1917), М. Пимоненко (1862–1912), М. Самокыш (1860–1944), К. Трутовского (1826–1893), А. Сластион (1855–1933), И. Ижакевич (1864–1962) и другие. В 1887 г. Украинские художники создали художественные выставки Киевское общество (Организационное оформление 1893 г.) и 1890 г. Одесса — Общество художников Юга.

Также образован украинский художественные центры — Харьков, основали первую профессиональную художницу-женщину Мария Раевская-Иванова, Одесса вела Кырьяном Костанди и Киев с школа рисования муравьев.

украинских художников были не только уделять больше внимания повседневным темам украинского села, но также стремиться исторические темы, в том числе героические события казацкой эпохи. Один из величайших Украинский художник, знаток народного творчества и орнамента Сергей Васильковский . С историками Д. Явомицкий и художник М. Самокиш работали над альбомом «Украинский древность. Его картины отражают историческую тему героического и романтического. прошлое: «Сражайтесь с казаками и татарами», «Избрание полковника Мартына Пушкаря», «Прочные Запорожские вольности и др.».Васильковский снискал мировую известность пейзажи, в которых можно показать красоту и величие родной земли: «Весна в Украине». «По менеджменту», «После дождя», «Бездорожье», «Закат» и другие.

Еще один выдающийся украинец художник — Николай Мурашко (1844–1909) был не только живописцем, но и педагогом, вождем украинского искусство. С 1869 г. преподавал живопись в киевских средних школах. 1875 г. Открыта Рисовальная школа, которой руководил 25 лет.Финансовую поддержку школе оказал владелец нефтеперерабатывающего завода Иван Терещенко. По годы училища, в ее стенах выступали такие выдающиеся художники, как М. Пимоненко, А. Мурашко, Ижакевич И. и др.

Мурашко

И. Терещенко

Среди художников Украинской Период также следует отметить Николай г. Самокиш , Одно из самых известных сражений.Он учился в Париже и установил сам разыграть исторические события и национальные особенности быта Украинский народ. Так возник ряд батальных картин казачьей эпохи.

Холст, живопись Выбор Николая В котором поэтическое превозносил Украину и ее народ, не раз выставлялся за рубежом. Такие картинки, как жертва фанатизма »,« Конокрад »,« Новобранец »,« Дальний Восток »и другие. выявили более темные аспекты тогдашнего украинского села, мракобесие самодержавие.

Для популяризации достижений Украинское искусство и графика были важными музеями. Киевский музей антиквариата и искусства, основан Одесский городской художественный музей. 1899 г., Харьковский городской художественный музей — 1886 г., Феодосийская картинная галерея Айвазовского — 1880

Развитие украинского искусства обеспокоенные власти, которые, увидев в нем проявление «Мазепы», начали сделать все препятствия.

В Западной Украине Развитие украинского искусства проходило в сложных условиях.Польская, австрийская и немецкая художественные школы, которые доминировали в искусстве Австро-Венгрия, академизм, основанный на классицизме, не допускал становление украинской художественной школы. Но здесь художники выбрали тему народный быт и ремесла. Первым, кто обратился к этой теме, был К. Костянович (Бойковская пара, боевика у источника «Шевченко в г. ссылка »).

Среди западных художники второй половины девятнадцатого века. Следует отметить И. Труш, О.Кульчицкий А. Курилас, А. Манастырский, Я. Пихуляка, Н. Ивасюка и др.

Иван Труш (1869-1941), удавшыс к возрождению галицкого искусства. Его

.

§ 17. Украинская литература, театр, музыка | История Украины (вторая половина XVIII в.

г.)

§ 17. Украинская литература, театр, музыка

Запомните : 1 . С появлением каждой работы связано начало новой украинской литературы? Почему это так важно? 2 . Какими были характеристики Украинская литература в XVIII веке.? Назовите известное литературное наследие этот период. 3 . Как разработано Украинское музыкальное искусство XVIII века.? 4 . Какой классицизм и романтизм?

1. Особенности литературы театральное и музыкальное искусство первой половины XIX века.

Основные художественные направления, которые отражены в украинской литературе и искусстве этого периода. классицизм и романтизм. Развитие классических традиций было связано с творчеством. Котляревский, П.Гулака-Артемовский, Г.Квитки-Основьяненко. В духе Романтизмом, писавшими его произведениями были увлечены харьковские романтики (Боровиковский, А.Метлинский, М. Костомаров и др.). Галичанин и романс, члены русинской триады » (Головацкий, И. Вагилевич, М. Шашкевич) на Закарпатье — О. Духнович. Вершиной романтизма в литературе было творчество киевского Приднепровья. Романтики — Шевченко, П. Кулиш. Вне древнего литературного группы была Е. Гребинка, произведения которой написаны как в классическом, так и в романтические стили.

E.Гребинка. Портрет Мокрицкого. 1840

Одно из главных достижений Украинские писатели-романтики заключались в том, что они выглядели как украинские наравне с другими людьми и пытался создать полную литературу. Oни ввел в украинскую литературу два важных тематических блока: народный культурно-историческое прошлое (в основном казачье) Украины. Искусство Украинские романтики встречаются с тогдашней европейской традицией романтизма. В результате их творческий роман способствовал признанию нового украинца. Литература в европейских кругах.

Девятнадцатый век. было продолжением те события, которые произошли в театральной жизни XVIII века. Основное содержание процессы, развернувшиеся в первой половине века развития украинского театр, был становлением профессионального театра. По содержанию и стилю украинского театр принадлежал к семье европейского театра, сохраняя при этом яркие национальный характер.

Посетить театр было в этом обычное дело, поэтому спектакли были постоянно.Появился и новый тип художник — профессиональный актер. В театральных постановках на сцене выступали женщины, которые этого не сделали. Замечательное разнообразие репертуарных театров, спектаклей. лечили украинский, польский и русский.

Развитие музыкальной культуры процессы повлияли на украинское национальное возрождение. Одновременно с изменениями в чувство музыкальной культуры и ее разнообразных форм. Любительские и домашние уступали место профессиональному исполнению музыки, были постоянные группы музыканты.

2. Развитие литературы

Интересный феномен классической поэзии были произведения, написанные в жанрах бурлеск (комическая поэзия) и пародия (юмористические стихи, близкие к пародии). Мастер бурлеск и пародия на жанр и основоположник новая украинская литература, написанная на просторечии, стала Иоанна Котляревского (1769-1838). В 1798 г. он был опубликован Знаменитая поэма «Энеида». Котляревский выбрал для своих пародий то же имя. стихотворение римского поэта Вергилия.Однако автор не только перевел стихотворение на народные языки. Содержание стихотворения, которое он перенес на украинской земле, так что Эней и его товарищи обратились к запорожским казакам со своим кошем. Вся эта серия с блестящим юмором присуща творческая манера Котляревского. Тем не менее следующий с забавными строчками и нашел место для серьезных тем. Резко осужден крепостное право, ствердивший место помещикам, только в аду хозяевам. Тоскливо Котляревский напомнил о славном историческом прошлом, временах гетманства, люблю свою родную землю, живую жертву за добрые души Родина.

И. Котляревский

Поэма Котляревского огромный успех в Приднепровской Украине. Все с восхищением прочитали. Даже Наполеон, вернувшись из неудачной поездки в Лондон, перешел на его копию Франция. Они знали и читали стихотворение потомкам казаков казаков Дунайской Сечи. Ее работа Котляревского убедительно доказала наличие украинского языка и отсюда и люди, для которых он родной.Получите необходимые условия для своего достойная жизнь, была для пробудившихся от глубокого сна, его стихотворение автор. Благодаря «Энеиде» украинской элите, которая все больше русификувалась, нашел родной язык не только как крестьянин, но и как литературный.

В произведении Петр Гулак-Артемовский (1790-1865) сатира и юмор сняты форма критики социальной несправедливости. Самой известной была басня «Господин и собака», где автор описал ужасную картину жизни украинского крестьяне-крепостные.Сделал Гулак-Артемовский еще и пародийные, и простые переводы. работы других авторов. Однако наиболее известен своими сказками.

П.Гулак-Артемовский

Перуанский писатель Г. Цветок-Основьяненко (1778-1843) принадлежал к рассказам «Господин Халявский», «Украинские дипломаты», «Мары» спектакль «Сватовство на Гончаровке» «Шельменко — приходской писарь» и другие произведения. Характер его работ другой.Были такие, в которых писатель высмеивал, но без злобы, недостатки человеческой натуры, и те, где он погрузился в горные реалии украинского села. Среди Прошлое — рассказ «Несчастная Оксана», в котором описывались судьбы деревенских девушка, развращенная русским капитаном. Высоко ценится творчество писатель Шевченко, посвятивший ему стихотворение «По Основьяненко».

Пик развития украинского Литература творчества насчитывает т. Шевченко (1814-1861). С этими непревзойденный талант, он стал не только классиком украинской литературы, но и национальная гордость украинского народа. Шевченко начал писать стихи в вторая половина 30-х гг. В 1840 г. в Петербурге появилась коллекция стихи Кобзаря, а 1841 г. — крупнейшее историческое стихотворение «Гайдамаки. Написанный в 1843-1845 гг. Сборник стихов «Три года» содержал произведения, которые значило больше всего для украинской национальной жизни. Они тоже сильно Шевченко решительно выступал против социального и национального угнетения народа, наказывал его пламенное слово всех обидчиков людей — помещиков, королей, тиранов, «Разпытателей».Этот протест стал главной причиной резни в России. Цари поэта. Поэзия за эти три года была вершиной Шевченко как украинский народный поэт. Среди произведений, написанных в последующие годы — это не только стихи, но и проза (рассказ «Музыкант», «Художник», «Близнецы», «Капитанша» и др.). И драма «Назар Стодолиа». В конце жизни Шевченко создал цикл стихов, ставших образцом любви и высокого пейзажная лирика.

Тарас Шевченко.Автопортрет. 1845

Важное место по-украински литература берет на себя творчество Пантелеймон Кулиш (1819-1897). С изобретением алфавита, которым украинцы и пользуются сейчас, как «отец украинской орфографии. Однако этот культурный вклад Кулиш не остановился, оставив после себя след и как политические деятели, и писатель. Его пером является первый украинский исторический роман «Черный». Совет ».Кин был также его поэтический талант, как показал первый сборник стихов «Заря». Особое место занимает поэма «Украина», автор которой хотел сделать украинский эпос наподобие «Илиады» Гомера, события со времен Князь Владимир, гетман Богдан Хмельницкий. Большое значение было Кулиш сделал украинский перевод Библии. Он также работал над переводы мировой литературной классики, в том числе стихов Дж. Байрона и драмы Шекспира.

Кулиш

.

украинской литературы | Британника

Украинская литература , сборник произведений на украинском языке. Самые ранние произведения украинцев, произведения, созданные в Киевской Руси с 11 по 13 века, были написаны на церковнославянском языке и, таким образом, являются общим литературным наследием русских и белорусов. После монгольского нашествия (13 век) украинская литература находилась в упадке до своего возрождения в 16 веке. К началу 19 века украинский язык стал основным средством литературного выражения, и началась эра плодотворной письменности.

Подробнее по этой теме

Украина: Литература

Письменная Украинская литература началась с христианизации и внедрения старославянского языка как литургического и …

Украинская литература девятнадцатого века отразила быстрое развитие украинского национального самосознания под властью России. Иван Котляревский, поэт-классик и драматург, открыл современную украинскую литературу своей пародией «Энеида » (1798), пародийной пародией на «Энеиду » Вергилия, которая превратила ее героев в украинских казаков.Начало современной украинской прозе положил роман Григория Квитка-Основьяненко « Маруся » (1834).

Около 1830 года город Харьков стал центром украинского романтизма, где такие авторы, как Измаил Срезневский, Левко Боровиковский, Амвросий Метлинский и Николай Костомаров, опубликовали этнографические материалы, местные интерпретации украинской истории, а также сборники народных легенд и казацких хроник. На Западной Украине романтизм был представлен «русинской триадой»: Маркиан Шашкевич, Яков Головацкий, Иван Вагилевич.Романтическое движение достигло своего апогея в творчестве киевских романтиков и нашло свое высшее выражение в Братстве святых Кирилла и Мефодия (1846).

Ранняя поэзия выдающегося украинского поэта XIX века Тараса Шевченко выражала интересы романтиков, но вскоре перешла к более мрачному изображению украинской истории, особенно в поэме « Гайдамаки » (1841; « Гайдамаки ») и произведениям, высмеивающим угнетение Россией Украины Украины — e.г., Сын («Сон»), Кавказ («Кавказ») и Послание («Послание»). Его более поздняя поэзия, написанная после его освобождения (1857 г.) из ссылки, затрагивает более широкие темы. После Шевченко важнейшим романтиком был поэт, прозаик Пантелеймон Кулиш ( Черная рада; «Черный совет»), переводчик и историк.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

Украинский реализм, начавшийся с Марко Вовчка ( Народни оповидання, 1857; «Народные сказки»), долгое время ограничивался популистскими темами и изображением деревенской жизни.Реалистическая поэзия развивалась в творчестве Степана Руданского и Леонида Глибова. Произведения писателя Ивана Нечуй-Левицкого варьировались от изображения деревенской жизни в г. Кайдашева симя (1879; «Семья Кайдаш») до украинской интеллигенции в г. Хмари (1908; «Облака»). Панас Мирный (псевдоним Панас Рудченко) был крупнейшим представителем украинского реализма. Его изображение социальной несправедливости и зарождения социального протеста в г. Хиба ревут волы, як ясла повни? (1880; «Убыли ли быки низко, когда ясли полны?») Имел новое психологическое измерение.Натуралистические романы Ивана Франко, рассказывающие о современном галицком обществе, и его длинные повествовательные стихи Мойсей («Моисей»), Пански жарты («Дворянские шутки») и Иван Вышенский — это вершина его литературных достижений.

Модернизм конца XIX — начала XX веков просматривается в поэтических драмах и диалогах одного из лучших украинских поэтов Леси Украинки, а также в прозе таких писателей, как Михаил Коцюбинский и Василий Стефаник.В первые три десятилетия ХХ века украинская литература пережила ренессанс, характеризовавшийся разнообразием литературных течений. Реализм с ярко выраженным декадентским уклоном был самой заметной чертой прозы Владимира Винниченко, в то время как Павел Тычина был ведущим поэтом-символистом. Неоклассицизм произвел на свет поэта Николая Зерова, а инициатором футуризма был Михаил Семенко.

После русской революции, в период относительной свободы, предоставленной большевиками между 1917 и 1932 годами, появилось множество других талантливых писателей, в том числе рассказчик и критик Николай Хвылевый, который сначала превозносил революцию, но становился все более и более критиковал советскую политику перед смертью.Но в 1932 году Коммунистическая партия начала навязывать социалистический реализм как необходимый литературный стиль. Великие чистки советского лидера Иосифа Сталина 1933–1938 годов опустошили ряды украинских писателей, многие из которых были заключены в тюрьмы, казнены или бежали в ссылку.

В постсталинский период появилось новое поколение, которое отвергло социалистический реализм, но репрессивные меры, предпринятые в 1970-х годах, заставили многих из этих авторов замолчать или же вернули их к социалистическому реализму. Обретение Украиной независимости в 1991 году открыло беспрецедентные возможности для литературного самовыражения коренных народов, но подавление советскими властями такого большого количества украинских талантов в предыдущие десятилетия оставило эту задачу в значительной степени молодому поколению.

.

Сборник Канадского института украиноведения: бесплатные тексты: бесплатно, заимствование и потоковая передача: Интернет-архив

Отчеты Канадского института украиноведения

Канадский институт украиноведения — журнал украиноведения

Канадский институт украиноведения Книги

Информационный бюллетень Канадского института украиноведения

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

38 43
Темы: Украинские канадцы, Устная история

Включает индекс
Темы: Мировая война, 1939-1945 гг., Политические беженцы, Политические беженцы

«Литературно-художественные выданницы» — Колофон
Темы: Козуб, Иван, Политзаключенные, Украинские канадцы

Включает индекс
Тема: Украинская литература

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Темы: Украинская литература, Украинская литература, Littérature ukrainienne, Littérature ukrainienne

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Материалы первой конференции по украинско-российским отношениям, прошедшей окт.8-9, 1981 в Гамильтоне, Онтарио

Включает индекс
Темы: Национализм, Крестьяне

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Титулы на добавленных т.с .: Библиография украинских библиографий; Ucrainica на западноевропейских языках

Название с обложки
Тема: Канадский институт украиноведения

Перевод: Спомыны про перезаливание первых украинских переселенцев в Канади
Темы: Украинские канадцы, украинские канадцы

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

43
Темы: Бачинский, Ивен, 1885-, Бачинский, Ивен, 1885-, Карлтонский университет.Библиотека ….

Название романизированное
Темы: Народные песни, Украинский язык, Фольклор

Название на доп .: Композиторы Украины
Рубрики: Музыка, Композиторы

Название на немецком языке с добавленными буквами: Die Korrespondenz des Ukrainischen Hauptausschusses in Krakau-Lemberg mit den deutschen Behörden in den Jahren 1939-1944
Тема: Украинцы

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Включает индекс
Темы: украинская литература, английская литература

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

На основе документов, первоначально представленных на конференции по еврейско-украинским отношениям, которая проходила в Университете Макмастера, Гамильтон, Онтарио, с 17 по 20 октября 1983 г.
Темы: Евреи, Холокост, евреи (1939-1945)

Добавил т.п. на английском языке: Вне традиции
Темы: Украинская литература, Украинская литература

Заголовок
Темы: Великобритания. МИД, украинцы

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

43
Темы: Лучкив, Джон, 1923–1974, Библиотека редких книг Томаса Фишера, Украинские отпечатки, Труды ссыльных ,…

43
Темы: Украинцы, Украинцы, Украинцы

Включает индекс
Темы: Чернобыльская атомна электростанция (Чернобыль, Украина), Атомные электростанции, Атомная …

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

Заголовок добавлен т.с .: Владимир Гнатюк
Тема: Гнатюк, В. М. (Владимир Михайлович), 1871-1926 гг.

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

43
Темы: Украинская академия искусств и наук в США, украинцы, американцы, украинцы

Предисловие также на польском языке
Темы: украинские газеты, украинские периодические издания, украинские газеты, украинские периодические издания

Параллельное заглавие романизированное
Тема: Украинская литература

.
Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *